STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

VI Konferencja Naukowo-Techniczna pt. NOWE KIERUNKI BADAŃ W INŻYNIERII ŚRODOWISKA, ENERGETYCE, GEODEZJI I GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, POLSKIE TOWARZYSTWO HYDROBIOLOGICZNE, POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ ODDZIAŁ W LUBLINIE ZAPRASZAJĄ STUDENTÓWD DOKTORANTÓW I WSZYSTKICH NAUKOWCÓW NA KONFERENCJĘ, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W SREBRNEJ GÓRZE.
WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZNIKU.