Wspomnienie o prof. dr hab. Aleksandrze Sikorowej

prof. Aleksandra SikorowaZ  głębokim żalem informuję,
że w dniu 31 grudnia 2016 roku w wieku 92 lat zmarła po dłuższej chorobie prof. dr hab. ALEKSANDRA SIKOROWA.

Pani Profesor była wybitną specjalistką z zakresu hydrobiologii oraz biologii i ekologii organizmów słodkowodnych. Ukończyła biologię w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pani Profesor Aleksandra Sikorowa rozpoczęła pracę zawodową nauczyciela akademickiego w 1952 roku jako pracownik Katedry Limnologii na Wydziale Rybackim Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. W 1983 roku objęła kierownictwo Katedry Biologii Wody i Ścieków. Działalność badawcza Pani Profesor związana była z fauną denną Jeziora Kortowskiego. W swojej pracy naukowej skoncentrowała się na rekultywacji jezior przeżyźnionych oraz biologii i ekologii organizmów słodkowodnych.

Pani Profesor cieszyła się wielkim zaufaniem i szacunkiem współpracowników oraz młodzieży akademickiej. Była bliskim współpracownikiem prof. Przemysława Olszewskiego oraz prof. Lesława Turoboyskiego. W 1994 roku prof. dr hab. Aleksandra Sikorowa przeszła na emeryturę.

Pani Profesor Aleksandra Sikorowa w okresie pracy zawodowej pełniła funkcję Prodziekana na Wydziale Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego (1970-1975), gdzie wówczas Dziekanem był śp. prof. dr hab. Tadeusz Wojno. Była także członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Warszawie oraz członkiem oddziału olsztyńskiego PTH.

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek wielkiego serca, oddany nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń dyplomantów, przyjaciel pracowników i młodzieży akademickiej.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!

Dr hab. inż. Ewa Paturej, prof. UWM
Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku