Wysoka pozycja kierunków studiów Wydziału Nauk o Środowisku w rankingu Perspektyw 2017

Niezmiernie miło jest nam zakomunikować, iż kierunki studiów realizowane na Wydziale Nauk o Środowisku, znalazły się na wysokich pozycjach w najnowszym rankingu Perspektyw. Kierunek Turystyka i rekreacja, który jeszcze nie przeszedł pełnego cyklu kształcenia, gdyż pierwsze prace magisterskie będą bronione w tym roku, został sklasyfikowany na 9 pozycji spośród 18 uczelni, które zostały poddane ocenie. Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, iż za nami znalazło się wiele uczelni z dużo większymi tradycjami w zakresie kształcenia w obszarze turystyki rekreacji. Kierunek Inżynieria środowiska, również utrzymał wysoką pozycję w stosunku do zeszłorocznego rankingu zajmując 13 miejsce na 25 sklasyfikowanych uczelni. To duży sukces naszego Wydziału, jak również kadry naukowo-dydaktycznej pracującej na rzecz wymienionych kierunków.

 

Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM