XI EDYCJA KONKURSU IM. PROF. KAZIMIERZA DĘBSKIEGO NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ Z ZAKRESU HYDROLOGII.

Konkurs ma na celu zachęcenie studentów do wykonywania prac na wysokim poziomie merytorycznym oraz propagowanie najnowszych metod badawczych i obliczeniowych w hydrologii.
Celem konkursu jest także zainteresowanie studentów i absolwentów szkół wyższych problematyką z zakresu hydrologii i zastosowania jej w szeroko pojętej inżynierii i gospodarce wodnej, gospodarce przestrzennej oraz ochronie i inżynierii środowiska.
 
Zgodnie z regulaminem, pracę na Konkurs zgłasza jej opiekun (jedną w danej edycji). Praca powinna być obroniona na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2017/2018.
Wniosek-zgłoszenie należy przesłać listem poleconym na adres Stowarzyszenia Hydrologów Polskich. Szczegółowy regulamin Konkursu oraz wyniki poprzednich edycji można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia  
 
Termin nadsyłania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich i prac końcowych na studiach podyplomowych) na Konkurs w obecnej edycji upływa dnia 15 stycznia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). 
 
Więcej informacji w załączniku