STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Brzuzan Paweł

Tytuł naukowy: 
prof.
Stopień naukowy: 
dr hab.
Jednostka: 
Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska
Stanowisko: 
profesor zwyczajny
E-mail: 
Telefon: 
89 523-41-87
Konsultacje: 
ul. Słoneczna 45G p. 301 poniedziałek 13.30 – 14.30