STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Bukowska Joanna

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
Stanowisko: 
asystent
E-mail: 
Telefon: 
89 523-34-19
Konsultacje: 
Czwartek 9.45-10.45