STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Dębowski Marcin

Tytuł naukowy: 
prof.
Stopień naukowy: 
dr hab. inż.
Jednostka: 
Katedra Inżynierii Środowiska
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny UWM
E-mail: 
Telefon: 
89 523-41-24
Konsultacje: 
ul. Warszawska 117A p. 106 poniedziałek 10.00 - 12.00