STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Grochowska Jolanta

Stopień naukowy: 
dr hab. inż.
Jednostka: 
Katedra Inżynierii Ochrony Wód
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny UWM
E-mail: 
Telefon: 
89 523-37-68
Konsultacje: 
ul. Prawocheńskiego 1p. 33 poniedziałek 12.30 – 14.30