Grzegorczyk Agnieszka

Tytuł zawodowy: 
mgr inż.
Jednostka: 
Katedra Inżynierii Ochrony Wód
Stanowisko: 
starszy technik
E-mail: 
Telefon: 
89 524-53-35