Janczukowicz Wojciech

Tytuł naukowy: 
prof.
Stopień naukowy: 
dr hab. inż.
Jednostka: 
Katedra Inżynierii Środowiska
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny
E-mail: 
Telefon: 
89 523-32-57
Konsultacje: 
ul. Warszawska 117A p. 107 środa 12.30 – 14.30