STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Jankun-Woźnicka Małgorzata

Tytuł naukowy: 
prof.
Stopień naukowy: 
dr hab. inż.
Jednostka: 
Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
Stanowisko: 
profesor zwyczajny
E-mail: 
Telefon: 
89 523-42-27
Konsultacje: 
ul. Oczapowskiego 5 p. 343 czwartek 14.45 – 15.45