STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Karpienia Marzena

Tytuł zawodowy: 
mgr inż.
Jednostka: 
Katedra Inżynierii Ochrony Wód
Stanowisko: 
specjalista
E-mail: 
Telefon: 
89 524-53-35