STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Kurrek Weronika

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Dziekanat
Stanowisko: 
samodzielny referent
E-mail: 
Telefon: 
89 523-33-82