STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Mielcarek Artur

Tytuł zawodowy: 
mgr inż.
Jednostka: 
Katedra Inżynierii Środowiska
Stanowisko: 
technolog
E-mail: 
Telefon: 
89 523-38-46