STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Mocarska-Wojciechowska Ewa

Tytuł zawodowy: 
mgr inż.
Jednostka: 
Dziekanat
Stanowisko: 
kierownik
E-mail: 
Telefon: 
89 523-42-57