STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Rodziewicz Wiesława

Tytuł zawodowy: 
mgr inż.
Jednostka: 
Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
Stanowisko: 
specjalista
E-mail: 
Telefon: 
89 523-45-32