Sobczak Martyna

Tytuł zawodowy: 
mgr inż.
Jednostka: 
Dziekanat
Stanowisko: 
samodzielny referent
E-mail: 
Telefon: 
89 523-34-21