STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Trojnicka-Lendzion Ewa

Stopień naukowy: 
dr inż.
Jednostka: 
Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska
Stanowisko: 
samodzielny referent
E-mail: 
Telefon: 
89 523-41-31