STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Wojnowska-Baryła Irena

Tytuł naukowy: 
prof.
Stopień naukowy: 
dr hab. inż.
Jednostka: 
Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny UWM
E-mail: 
Telefon: 
89 523-41-30
Konsultacje: 
ul. Słoneczna 45G p. 303 poniedziałek 11.00 – 12.30