O nas

Obecnie w strukturze katedry zatrudnionych jest 10 pracowników, w tym 3 profesorów tytularnych z dziedziny nauk rolniczych, 3 doktorów habilitowanych i 2 doktorów z dziedziny nauk rolniczych oraz 2 pracowników inżynieryjno-technicznych. Obecnie współpracuje z nami 5 doktorantów. Pracownicy katedry realizują rocznie około 3000 godzin dydaktycznych na kierunkach: rybactwo (24 przedmioty), ochrona środowiska (12 przedmiotów), turystyka i rekreacja (6 przedmiotów) oraz inżynieria środowiska (3 przedmioty) a także na Wydziale Nauk Technicznych. Katedra prowadzi również zajęcia na rocznym Studium Podyplomowym „Ichtiologia i akwakultura” Pracownicy Katedry Ichtiologii prowadzą interdyscyplinarne badania naukowe w zakresie akwakultury, rybactwa śródlądowego oraz ochrony wód.