Ogłoszenie nr 6/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

Ogłoszenie wyniku wyborów nr 6/2016

 

            Dotyczy: Zebrania wyborczego mającego na celu wyłonienie Przedstawiciela Wydziału, członka Senatu UWM w Olsztynie w  kadencji 2016‑2020,  z grupy nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia i/lub tytułu dr hab. i/lub profesora.