Piąta edycja letniego kursu "Ichtiologia morza"

Kurs odbędzie się w dniach 11 do 27 sierpnia 2017 roku w Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Zgłoszenie w formie wypełnionego i podpisanego formularza, który dostępny jest na stronie www.hel.ug.edu.pl należy wysłać emailem na adres j.kapa@ug.edu.pl bądź listownie na adres Stacji Morskiej 10 UG, ul. Morska 2, 84-150 Hel z dopiskiem "ICHTIOLOGIA MORZA"

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2017. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki: