Stowarzyszenie Absolwentów UWM

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zrzesza absolwentów Uniwersytetu oraz uczelni na bazie, których powstał, czyli byłej Wyższej Szkoły Rolniczej, Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego.

Celem Stowarzyszenia jest podtrzymywanie więzi absolwentów z Uczelnią dla prowadzenia współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy warsztatem pracy naukowej i dydaktycznej, jakim, jest uczelnia, a jej absolwentami. Statut Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego służy również pomocą w zorganizowaniu Zjazdu Absolwentów.
Informacje m.in na temat Zjazdów i innych ważnych wydarzeń można znaleźć w czasopiśmie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 5plusX.

Stowarzyszenie Absolwentów UWM jest otwarte. Wszyscy zainteresowani wstąpieniem do Stowarzyszenia proszeni są o wypełnienie Deklaracji i przesłanie jej na adres Stowarzyszenia.

Kontakt:
Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
10-957 Olsztyn-Kortowa
ul. Oczapowskiego 2
tel.: (089) 523 49 69
fax: (089) 523 44 11
http://www.uwm.edu.pl/stowarzyszenie