Opracowanie technologii precyzyjnego oczyszczania ścieków z bezglebowej uprawy pomidorów z wykorzystaniem elektrobiologicznego reaktora hybrydowego

 Od 1 stycznia 2020 r. w Katedrze Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie trwa realizacja projektu pt.”Opracowanie technologii precyzyjnego oczyszczania ścieków z bezglebowej uprawy pomidorów z wykorzystaniem elektrobiologicznego reaktora hybrydowego”. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Lider X (LIDER/4/0019/L-10/18/NCBR/2019). Kwota dofinansowania 1 492 500.00 PLN. Zakończenie projektu jest zaplanowane na 31 grudnia 2022. Kierownikiem projektu jest dr inż. Artur Mielcarek.

Projekt wynika z potrzeby tworzenia  obiegów zamkniętych wody i związków w nowoczesnej produkcji rolnej. Celem projektu jest opracowanie eksperymentalnego reaktora do precyzyjnego oczyszczania wód drenarskich z bezglebowej uprawy pomidorów pod osłonami. Opracowane rozwiązanie pozwoli na ochronę zasobów wodnych poprzez recyrkulację przelewu w procesie produkcji. Pozwoli również na odzysk cennych pierwiastków wykorzystywanych w uprawach bezglebowych w tym fosforu, którego nieodnawialne zasoby są coraz mniejsze. Obniży to koszty uprawy związane z poborem wody ze środowiska, jej odpowiednim uzdatnieniem, oraz koszty związane z zakupem związków mineralnych niezbędnych do przygotowania pożywki dla uprawianych roślin.