Publikacje

Liczba cytowań  - 521

Index H  - 12

Dane pochodzą z bazy Scopus za lata 1987-2015

 

Wybrane publikacje pracowników Katedry

2019

 • Wysocka I., Gębicki J., Namieśnik J., Technologies for deodorization of malodorous gases, Environmental Science and Pollution Research, https://doi.org/10.1007/s11356-019-04195-1, 2019
 • Wysocka I., Boguszewicz A., Effectiveness of Removal of Odorous Compounds from a Poultry Farm in a Water Scrubber with Sand Filling, Journal of Ecological Engineering, 20 (2), 141–145, 2019

2018

 • Wysocka Izabela, Namieśnik Jacek, Odors in the air – analytical problems. (Odory w powietrzu – problemy analityczne.) , Analityka Nauka i Praktyka 2, 32-36, 2018
 • Wysocka I. Masalski W., A Comparison between the electrocoagulation and the metal dissolution method in the process of phosphorus compounds removal from brewery wastewater, Environmental Progress & Sustainable Energy DOI: 10.1002/ep.12758, 2018

2017

 • Wysocka i., Obremski B.M., Zastosowanie procesów korozyjnych w absorpcyjnej metodzie oczyszczania gazów złowonnych pochodzących znad osadów ściekowych., Forum Eksploatatora, 5/2017 (92), 50-52, 2017
 • Jóźwiak T., Filipkowska U., Szymczyk P., Mielcarek A. , Effect of the form and deacetylation degree of chitosan sorbents on sorption effectiveness of Reactive Black 5 from aqueous solutions ., International Journal of Biological Macromolecules. 95, 1169-1178 DOI: org/10.1016/j.ijbiomac.2016.11.007, 2017
 • Jóźwiak T., Filipkowska U., Szymczyk P., Rodziewicz J., Mielcarek A. , Effect of ionic and covalent crosslinking agents on properties of chitosan beads and sorption effectiveness of Reactive Black 5 dye. , Reactive and Functional Polymers. 114, 58-74 doi: 10.1016/j.reactfunctpolym.2017.03.007, 2017
 • Jóźwiak T., Filipkowska, U., Szymczyk P., Mielcarek A. , Sorption of nutrients (orthophosphate, nitrate III and V) in an equimolar mixture of P-PO4, N-NO2 and N-NO3 using chitosan , Arabian Journal of Chemistry DOI .org/10.1016/j.arabjc.2016.04.008, 2017
 • Jóźwiak T. Filipkowska U. Szymczyk P., Kuczajowska-Zadrożna M., Mielcarek A. , The use of crosslinked chitosan beads for nutrients (nitrate andorthophosphate) removal from mixture of P–PO4, N–NO2 and N–NO3, Journal: International Journal of Biological Macromolecules 104, 1280-1293, 2017
 • Jóźwiak T., Filipkowska U., Szymczyk P., Kuczajowska-Zadrożna M. Mielcarek A., Removal of dyes from aqueous solutions by glauconite immobilized on chitosane hydrogel beads, Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives. 22, 54-65 DOI: 10.15259/PCACD.22.05 , 2017
 • Kuczajowska-Zadrożna M. Filipkowska U., Jóźwiak T., Szymczyk P. , The use of polysaccharides for acid red 18 anionic dye removal from aqueous solutions , Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives. 22, 106-117 . 22, 54-65 DOI: 10.15259/PCACD.22.10, 2017
 • Filipkowska U., Jóźwiak T., Szymczyk, P., Kuczajowska-Zadrożna M. , The use of active carbon immobilized on chitosan beads for RB5 and BV10 dye removal from aqueous solutions, Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives. 22, 14-26 DOI: 10.15259/PCACD.22.03, 2017
 • Szymczyk P., Filipkowska U., Jóźwiak T., Kuczajowska-Zadrożna M. , Use of sawdust immobilized on chitosan for disposal of dyes from water solutions , Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives. 22, 207-219 DOI: 10.15259/PCACD.22.21, 2017
 • Wysocka I., Wastewater parameters after the process of phosphorus compounds removal by the metal dissolution method in comparison with precipitation and electrocoagulation methods., Environmental Protection and Natural Resources VOL. 27 NO 5(71): 1-6 DOI 10.1515 /oszn-2017-0001, 2017
 • Wysocka I., Filipkowska U., Jóźwiak T., Application of the processes of spontaneous oxidation of zero-valent iron and electrocoagulation for the removal of Reactive Black 5 from aqueous solutions, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 4(124): 123-130, 2017

2016

 • Jóźwiak, T., Filipkowska, U., Szymczyk, P., Kuczajowska-Zadrożna M., Mielcarek, A., Zyśk, M. , The influence of chitosan deacetylation degree on reactive black 5 sorption efficiency from aqueous solutions., Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives. 21, 83-92 DOI: 10.15259/PCACD.21.08, 2016
 • Jóźwiak T., Filipkowska U., Szymczyk P., Mielcarek, A., Zastosowanie niekonwencjonalnych sorbentów do usuwania basic violet 10 z roztworów wodnych., Ecological Engineering, , 47, 95-103, DOI: 10.12912/23920629/62853, 2016
 • Kuczajowska-Zadrożna M., Filipkowska U., Usuwanie metali ciężkich przez biosorbenty., Monografia: Trendy w biotechnologii środowiskowej. red. I. Wojnowska-Baryła 148-179 ISBN: 978-83-7299-733-3, 2016
 • Wysocka I., Sokołowska J., Comparison of two precipitation methods for the orthophosphate removal from wastewater., Desalination and Water Treatment, doi: 10.1080/19443994.2015.1098571 http://dx.doi.org/10.1080/19443994.2015.1098571, 2016
 • Filipkowska U., Kuczajowska-Zadrożna M. , Investigation of the adsorption/desorption equilibria of Cd(II), Zn(II) and Cu(II) ions on/from immobilized digested sludge using biosurfactants, Environmental Earth Sciences75(9), 814 DOI: 10.1007/s12665-016-5674-6, 2016
 • Tandyrak R., Gołaś I., Parszuto K., Bowszys M., Szymański D., Harnisz M., Brudniak A., Wysocka I., The effect of lake restoration by the hypolimnetic withdrawal method on the intensity of ambient odour, Journal of Limnology 2016; 75(3): 531-544, 2016
 • Kuczajowska-Zadrożna M., Filipkowska U. , Kinetics of desorption of heavy metals and their mixtures from immobilized activated sludge, Desalination and Water Treatment. 57(20), 9396-9408 DOI: 10.1080/19443994.2015.1031708, 2016
 • Kuczajowska-Zadrożna M., Filipkowska U., Jóźwiak T., Szymczyk P. , Cyclical metal adsorption and desorption through sludge immobilized in chitosan media, Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives. 21, 135-146 DOI: 10.15259/PCACD.21.14, 2016
 • Szymczyk P., Filipkowska U., Jóźwiak T., Kuczajowska-Zadrożna M. , Phosphate removal from aqueous solutions by chitin and chitosan in flakes, Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives. 21, 192-202 DOI: 10.15259/PCACD.21.21, 2016
 • Filipkowska U., Kuczajowska-Zadrożna M., Jóźwiak T., Szymczyk, P., Nierobisz, M. , Impact of chitosan cross-linking on RB 5 dye adsorption efficiency, Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives. 21, 46-54 DOI: 10.15259/PCACD.21.04, 2016

2015

 • Filipkowska U., Szymczyk P., Małgorzata Kuczajowska – Zadrożna M, Effect of conditions of air-lift type reactor work on cadmium adsorption, Korean Journal of Chemical Engineering 32(10), 2024-2030 DOI: 10.1007/s11814-015-0022-1, 2015
 • Szymczyk P., Filipkowska U., Jóźwiak T., Kuczajowska-Zadrożna M., The use of chitin and chitosan for the removal of reactive black 5 dye., Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives. 20, 260-272 DOI: 10.15259/PCACD.20.26, 2015
 • Kuczajowska-Zadrożna, M., Filipkowska, U., Jóźwiak, T., Szymczyk, P., Biosorption/desorption of cadmium(II) and zinc (II) from aqueous solutions by activated sludge immobilized onto chitosan beads., Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives. 20, 142-155 DOI: 10.15259/PCACD.20.13, 2015
 • Filipkowska U., Kuczajowska-Zadrożna M., Jóźwiak T., Szymczyk P., Kaczyński, , Adsorption of basic yellow 28 (BY 28) and acid yellow 23 (AY 23) dyes onto chitin., Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives. 20, 34-42 DOI:10.15259/PCAD.20.03s, 2015
 • Wysocka I., Bubble gas cleaning reactor, has tank mounted between shelves in steel subject for corrosion processes, and springs made of steel wire (Reaktor barbotażowy do oczyszczania gazów), Patent PL408108-A1 , 2015
 • Szymczyk P., Filipkowska U., Jóźwiak T., Mielcarek A., Rodziewcz, Wpływ modernizacji na efektywność pracy stacji uzdatniania wody, Logistyka, tom 4, 9858-9864, ISSN:1231-5478, 2015
 • Mielcarek A., Rodziewicz J., Janczukowicz W., Thornton AJ, The feasibility of citric acid as external carbon source for biological phosphorus removal in a sequencing batch biofilm reactor (SBBR), Biochemical Engineering Journal, 93: 102-107, 2015
 • Szymczyk P., Filipkowska U., Jóźwiak T., Mielcarek A., Bezwykopowe technologie budowy sieci podziemnych, jako alternatywa dla metod tradycyjnych, Logistyka, tom 4, 9850-9857, ISSN:1231-5478, 2015
 • Mielcarek A., Rodziewicz J., Janczukowicz W., Thornton AJ., Jóźwiak T., Szymczyk P., Effect of the C:N:P ratio on the denitrifying dephosphatation in a sequencing batch biofilm reactor (SBBR), Journal of Environmental Sciences (China), 38: 119-125, 2015
 • Jóźwiak T., Filipkowska U., Szymczyk P., Mielcarek A. , Projektowanie i wykonywanie systemów wodociągowych, Logistyka tom 4 9049 – 9054, ISSN:1231-5478, 2015
 • Sikora J., Janczukowicz W., Rodziewicz J., Kłodowska I., Mielcarek A., Effect of the coupled action of ultrasonic waves and 1 advanced oxidation reaction on the properties of bottom sediments originating from trout culture, Aquaculture Research, 46 (3), 690-697, 2015
 • Jóźwiak T., Filipkowska U., Szymczyk P., Mielcarek A. , Wady i zalety systemów kanalizacyjnych, Logistyka tom 4, 9055 – 9060, ISSN:1231-5478, 2015
 • Rodziewicz J., Janczukowicz W., Mielcarek A., Filipkowska U., Kłodowska I., Ostrowska K., Duchniewicz S., Anaerobic rotating disc batch reactor nutrient removal proces enhanced by volatile fatty acid addition, Environmental Technology 36(5-8): 953-958, 2015
 • Szymczyk P., Filipkowska U., Jóźwiak T., Kłodowska I. , Wykorzystanie biosorbentów do oczyszczania ścieków przemysłowych, Monografia: Zeszyty naukowe nr 5 instytutu ekonomiczno – społecznego w Kamieńcu Wrocławskim, 100-104, 2015
 • Jóźwiak T., Filipkowska U., Szymczyk P., Kuczajowska – Zadrożna M., Mielcarek A. , Application of chitosan ionically crosslinked with sodium edetate for reactive dyes removal from aqueous solutions, Progress on chemistry and application of chitin and its derivatives XX, 82-96., 2015
 • Szymczyk P., Filipkowska U., Jóźwiak T., Kłodowska I., Zastosowanie chityny I chitozanu do usuwania azotu azotanowego (V) z roztworów wodnych, Monografia: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców. 567-572, 2015
 • Mielcarek A., Janczukowicz W., Rodziewicz J., Szymczyk P., Systemy oczyszczania miast, Logistyka nr 4/2015, 9484-9488, ISSN 1231-5478, 2015
 • Mielcarek A.., Rodziewicz J., Jóźwiak T., Szymczyk P., Zieleń w przestrzeni miejskiej, Logistyka nr 4/2015, 9480-9483, ISSN 1231-5478, 2015
 • Filipkowska U., Kuczajowska-Zadrożna M., Jóźwiak T., Application of Biosurfactants for Heavy Metals Leaching from Immobilized Activated Sludge, Archives of Environmental Protection, 41: 47-56, 2015

2014

 • Zieliński M., Dębowski M., Krzemieniewski M., Brudniak A., Effectiveness of dairy wastewater treatment in anaerobic reactors with magnetoactive filling, Environmental Progress and Sustainable Energy. (DOI: 10.1002/ep.12007), 2014
 • Jóźwiak T., Filipkowska U., Szymczyk P., Mielcarek A., Application of cross-linked chitosan for phosphates removal from aqueous solutions, Progress On Chemistry and Application Chitin and Its Derivatives. Volume XIX: 5-14, 2014
 • Dębowski M., Korzeniewska E., Filipkowska Z., Zielinski M. , Kwiatkowski R., Possibility of hydrogen production during cheese whey fermentation process by different strains of psychrophilic bacteria, International Journal of Hydrogen Energy. 39 (5), 1972-1978, 2014
 • Korzeniewska E., Zieliński M., Filipkowska Z., Dębowski M., Kwiatkowski R., Methanogenic archaeon as biogas producer in psychrophilic conditions, Journal of Cleaner Production 76, 190 – 195, 2014
 • Markowski M., Białobrzewski I., Zieliński M., Dębowski M., Krzemieniewski M., Optimizing low-temperature biogas production from biomass by anaerobic digestion, Renewable Energy. 69, 219 – 225, 2014
 • Brudniak A., Sikora M., Wysocka I., Pszczółkowska A., Dziadurą K., Emisja substancji odorotwórczych ze zsypów na śmieci zlokalizowanych wewnątrz budynków mieszkalnych, XXXIV Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2014, 29-30 maja Problemy Inżynierii Środowiska, P.P.H "DRUKARNIA" Sp. z o.o., Sierpc, 221-226, 2014
 • Mielcarek A., Rodziewicz J., Kupczyk K., Rokicka M., Procesy usuwania związków azotu i fosforu w sekwencyjnym reaktorze porcjowym z błoną biologiczną (SBBR), Logistyka nr 4/2014, 4683-4688, ISSN 1231-5478, 2014
 • Jóźwiak T., Filipkowska U., Szymczyk P., Mielcarek A., Application of crosslinked chitosan for nitrate nitrogen (V) removal from aqueous solutions, Progress On Chemistry and Application Chitin and Its Derivatives. Volume XIX. 41-52, 2014
 • Dębowski M., Zieliński M., Rokicka M., Kupczyk M., The possibility of using macroalgae biomass from natural reservoirs as a substrate in the methane fermentation process, International Journal of Green Energy. (DOI: 10.1080/15435075.2014.891122), 2014
 • Wysocka I., Brudniak A., Kowalczyk J., Uciążliwość zapachowa rekultywacji jeziora Kortowskiego metodą selektywnego odprowadzania wód, Ochrona Środowiska, 36 (4), 29-32, 2014
 • Mielcarek A., Rodziewicz J., Mielcarek K., Wspomaganie biologicznej defosfatacji i denitryfikacji w sekwencyjnym reaktorze porcjowym z błoną biologiczną (SBBR), Nauki Przyrodnicze, Monografia Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim, ISBN 978-83-940844-0-0, 53-55, 2014
 • Szymczyk P., Filipkowska U., Jóźwiak T., Kłodowska I., Wykorzystanie biomasy glonów do usuwania barwy z roztworów wodnych., INTERDYSCYPLINARNE ZAGADNIENIA W INŻYNIERII I OCHRONIE ŚRODOWISKA 4. str. 881-894, 2014
 • Dębowski M., Zieliński M., Krzemieniewski M., Brudniak A., Effect of magneto-active filling on the effectiveness of methane fermentation of dairy wastewaters, International Journal of Green Energy. (DOI: 10.1080/15435075.2014.909362), 2014
 • Mielcarek A., Rodziewicz J., Kupczyk K., Rokicka M., Wpływ rodzaju zewnętrznego źródła węgla organicznego na szybkość denitryfikacj, Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, Monografia Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-836-5, 543-551, 2014
 • Jóźwiak T., Filipkowska U., Szymczyk P., Kochan K. , Usuwanie barwników z roztworów wodnych na modyfikowanym zeolicie. , INTERDYSCYPLINARNE ZAGADNIENIA W INŻYNIERII I OCHRONIE ŚRODOWISKA 4. str. 360-368, 2014

2013

 • Mielcarek A., Krzemieniewski M., Badania nad zastosowaniem wybranych makrofitów w procesie fermentacji metanowej, Annual Set the Environment Protection Vol. 15, 2611-2624. ISSN 1506-218X, 2013
 • Mielcarek A., Janczukowicz W., Ostrowska K., Jóźwiak T., Kłodowska I., Rodziewicz J., Zieliński M., Biodegradability evaluation of wastewaters from malt and beer production, Journal of the Institute of Brewing, 119: 242-250, 2013
 • Zieliński M., Zielińska M., Debowski M., Application of microwave radiation to biofilm heating during wastewater treatment in trickling filters, Bioresource Technology. 127, 223–230, 2013
 • Janczukowicz W., Rodziewicz J., Czaplicka K., Kłodowska I., Mielcarek A., The effect of volatile fatty acids (VFAs) on nutrient removal in SBR with biomass adapted to dairy wastewater, Journal of Environmental Science and Health, Part A Toxic/Hazardous Substance & Environmental Engineering, vol. 48(7), 809-816, 2013
 • Filipkowska U., Jóźwiak T., Application of chemically-cross-linked chitosan for the removal of Reactive Black 5 and Reactive Yellow 84 dyes from aqueous solutions. , Journal of Polymer Engineering 33: 735-748, 2013
 • Zielińska M., Cydzik – Kwiatkowska A., Zieliński M., Debowski M., Impact of temperature, microwave radiation and organic loading rate on methanogenic community and biogas production during fermentation of dairy wastewater , Bioresource Technology. 129, 208 – 314, 2013
 • Janczukowicz W., Mielcarek A., Rodziewicz J., Ostrowska K., Jóźwiak T., Kłodowska I., Kordas M., Charakterystyka jakościowa ścieków powstających w browarach i słodowniach, Annual Set the Environment Protection Vol. 15, 729-748. ISSN 1506-218X, 2013
 • Jóźwiak T., Filipkowska U., Rodziewicz J., Nowosad E. , Effect of cross-linking with glutaraldehyde on adsorption capacity of chitosan beads, Progress On Chemistry and Application Chitin and Its Derivatives; Volume XVIII: 35-38., 2013
 • Dębowski M., Wykorzystanie biomasy glonów jako substratu w procesie fermentacji metanowe, Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2013
 • Jóźwiak T., Filipkowska U., Rodziewicz J., Mielcarek A., Owczarkowska D., Zastosowanie kompostu jako taniego sorbentu do usuwania barwników z roztworów wodnych, Annual Set the Environment Protection Vol. 15, 2398-2411. ISSN 1506-218X, 2013
 • Jóźwiak T., Filipkowska U., Rodziewicz J, Grabowski P. , Wykorzystanie niekonwencjonalnych sorbentów do usuwania barwników ze ścieków przemysłowych, INSTAL: 341: 48-51, 2013
 • Dębowski M., Zieliński M., Grala A., Dudek M., Algae biomass as an alternative substrate in biogas production technologies – review, Renewable and Sustainable Energy Reviews 27: 596-604, 2013
 • Ostrowska K., Janczukowicz W., Rodziewicz J., Mielcarek A., Wpływ procesu filtracji na relację między ilością substancji organicznych i związków biogennych w ściekach mleczarskich, Annual Set the Environment Protection Vol. 15, 1411-1425. ISSN 1506-218X, 2013
 • Filipkowska U., Jóźwiak T., Rodziewicz J., Kuciejewska J., Zastosowanie kiszonki z kukurydzy Zea Mays L. do usuwania barwników z roztworów wodnych, Annual Set The Environment Protection, Tom 15: 2324-2338, 2013
 • Wysocka I., Kisielewska M., Rynkiewicz M., Konopka S., Orthophosphates removal from synthetic neutral and alkaline wastewater using the electrocoagulation and the metal dissolution method., Rocznik Ochrona Środowiska, .2013, Tom 15, 2725-2737, 2013
 • Wysocka I., A comparative study of the metals solubilization and electrocoagulation methods effectiveness in orthophosphates removal from synthetic wastewater, Polish Journal of Environmental Studies. 2013, Vol. 22, No. 3, 945-949, 2013
 • Kisielewska, M., Wysocka, I., Rynkiewicz, M.R., Continuous biohydrogen and biomethane production from whey permeate in a two-stage fermentation process, Environ. Prog. Sustainable Energy. doi: 10.1002/ep.11890, 2013

2012

 • Dębowski M., Zieliński M., Krzemieniewski M., Dudek M., Grala A., Możliwość wykorzystania zanieczyszczeń pochodzących z toalet chemicznych w procesie fermentacji metanowej kiszonki kukurydzy, Monografia Ochrona i Inżynieria Środowiska Zrównoważony Rozwój, Wydawnictwo AGH Kraków, 2012, tom 40, str. 5-16, ISBN 978-83-89772-42-7, 2012
 • Krzemieniewski M., Dębowski M., Zieliński M., Urządzenie do niszczenia struktur tkankowych i komórkowych substratu organicznego, Patent P. 391477, 2012
 • Dębowski M., Zieliński M., Dudek M., Grala A., Wpływ stałego pola magnetycznego na efektywność przyrostu biomasy mikroglonów w fotobioreaktorze kolumnowym, Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012, tom 2, str. 123 – 133, ISBN 978-83-7493-671-2, 2012
 • Krzemieniewski M., Dębowski M., Zieliński M. , Urządzenie do termicznej depolimeryzacji substratu roślinnego, Patent P. 391337, 2012
 • Dębowski M., Zieliński M., Dudek M., Grala A., Wpływ dodatku biomasy makroglonów na efektywność procesu fermentacji metanowej sianokiszonki, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2012, tom 2, str. 115-124, ISBN 978-83-89293-17-6, 2012
 • Zieliński M., Grala A., Dudek M., Dębowski M., Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność procesu beztlenowego rozkładu ścieków mleczarskich, j, Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012, tom 2, str. 535-544, ISBN 978-83-7493-671-2, 2012
 • Dębowski M., Zieliński M., Usuwanie związków węgla azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków – problemy eksploatacyjne i propozycje rozwiązań technologicznych, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa, 2012, ISBN 978-83-7537-145-1, 2012
 • Zieliński M., Grala A., Dębowski M., Dudek M., Wpływ wysokotemperaturowej i wysokociśnieniowej obróbki wstępnej na efektywność biogazowania Miscantusa cukrowego, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2012, tom 1, str. 271-279, ISBN 978-83-89293-17-6, 2012
 • Krzemieniewski M., Dębowski M., Zieliński M., Zastosowanie elektromagnetycznego promieniowania mikrofalowego i stałego pola magnetycznego w procesach oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych, Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2012, ISBN 978-83-7299-779-1, 2012
 • Białowiec A., Janczukowicz W., Krzemieniewski M., Gusiatin Z., The LECA from fly ash after sewage sludge treatment: Posibilities of reuse in constructed wetlands,, Urban Mining: A global cycle approach to resource recovery from solid waste, edited by: R. Cossu, V. Salieri, V. Bisinella, CISA Publishers, Padwa, 2012, 1, ISBN 978-88-6265-001-4, 2012
 • Janczukowicz W., Rodziewicz J., Thornton A., Czaplicka K., Effect of fermented wastewaters from butter production on phosphates removal in a sequencing batch reactor, Bioresource Technology, 2012, 120, 34-39, 2012
 • Zieliński M., Grala A., Dębowski M., Krzemieniewski M., Dudek M., Efficiency of the anaerobic digestion process for plant substrates using a fermentation reactor with a cage mixing system, Polish Journal of Natural Sciences, 2012, 27(2), 181-192 , 2012
 • Grala A., Zieliński M., Dębowski M., M. Dudek, Effects of hydrothermal depolymerization and enzymatic hydrolysis of algae biomass on yield of methane fermentation process, Polish Journal of Environmental Studies, 2012, 21(2), 361-366, 2012
 • Rynkiewicz M.R., Variability of the parameters characterizing effluents discharged from trout fish farms, Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2012, IX, 192-198, 2012
 • Filipkowska U., Rodziewicz J.,, Effect of electric current on adsorption effectiveness on chitin and chitosan, Environmental Technology, 33(7), 821-827, 2012
 • Rodziewicz J., Filipkowska U., Nitrification onto a rotating electro-biological contactor, Polish Journal of Natural Sciences, 2011, 26(4), 311-321, 2012
 • Filipkowska U. Rodziewicz J., Sorption Efficiency Of Acid, Basic And Direct Dyes Onto Chitosan, Fly Ashes Immobilized Onto Chitosan And Modified Sawdust Immobilized Onto Chitosan, , Adsorption Science and Technology, 2012, 30(6), 461-471, 2012
 • Filipkowska U., Effectiveness of dye adsorption onto non-cross-linked and cross-linked chitosan beads , Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives, Ed. Jaworska M.M. Monograph XVII, 2012, 43-52, 2012
 • Dębowski M., Zieliński M., Dudek M., Grala A., Możliwość zastosowania odczynnika Fentona w procesach usuwania formaldehydu ze ścieków pochodzących z przemysłu drzewnego,, Annual Set The Environment Protection, 2012, 14, 587-596, 2012
 • Dębowski M., Zieliński M., Krzemieniewski M., Dudek M., Grala A. , Microalgae – cultivation methods, Polish Journal of Natural Sciences, 2012, 27(2), 151-164, 2012
 • Wysocka I, Ładuch W., Orthophosphates removal from synthetic sewage with low pH using the electrocoagulation and the metal digestion method., Rocznik Ochrona Środowiska, 2012, Tom 14, 790-799, 2012
 • Dębowski M., Grala A., Zieliński M., Dudek M., Efficiency of the methane fermentation process of macroalgae biomass originating from puck bay, Archives of Environmental Protection, 2012, 38(4), 99-107, 2012
 • Dębowski M., Dudek M., Zieliński M., Grala A., Effectiveness of methane fermentation of Virginia fanpetls (Sida hermaphrodita Rusby) under mesophilic conditions, Ecological Chemistry and Engineering. A, 2012, 19 (11), 1445-1453, 2012
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Zieliński M., Jaranowska P., Microwave radiation and reactor design influence microbial communities during methane fermentation, Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, 2012, 39(9), 1397-1405, 2012
 • Zieliński M., Dębowski M., Grala A., Dudek M., , Wpływ wstępnej ultradźwiękowej sonifikacji serwatki kwaśnej na efektywność procesu fermentacji metanowej, Roczniki Ochrona Środowiska, Annual Set The Environment Protection, 2012, 14, 471- 480, 2012
 • Kisielewska M., Ultrasonic stimulation of co-immobilized Saccharomyces cerevisiae cells and β-galactosidase enzyme for enhanced ethanol production from whey ultrafiltration permeate, Polish Journal of Environmental Studies, 2012, 21(2), 387-393, 2012
 • Kisielewska M., Feasibility of bioenergy production from ultrafiltration whey permeate using the UASB reactors. , Biogas, edited by Sunil Kunar, published by InTech, Croatia, 2012, str. 191-222, ISBN 978-953-51-0204-5, 2012
 • Grala A., Zieliński M., Dębowski M., Dudek M., Wpływ ultradźwiękowej obróbki wstępnej na efektywność konwersji biomasy Miskantusa cukrowego (Miscanthus sacchariflorus) do biogazu w procesie fermentacji metanowej, Monografia Ochrona i Inżynieria Środowiska Zrównoważony Rozwój, Wydawnictwo AGH Kraków, 2012, tom 40, str. 35-46, ISBN 978-83-89772-42-7 , 2012
 • Krzemieniewski M., Dębowski M., Zieliński M., Urządzenie do separacji biomasy glonowej, Patent P. 391478, 2012

2011

 • Filipkowska U., Janczukowicz W., Rodziewicz J., Jopp E., Efektywność adsorpcji barwników zasadowych na bentonicie, , Inżynieria Ekologiczna, 24, 243-253, 2011
 • Białowiec A., Janczukowicz W., Zagospodarowanie popiołów ze spalania paliw stałych, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2011, 11, 451-456, 2011
 • Zieliński M., Dębowski M., Krzemieniewski M., , Ocena wydajności produkcji biomasy glonowej w reaktorze rurowym przy wykorzystaniu jako pożywki odcieków z bioreaktora fermentacji metanowej, Annual Set The Environment Protection, 2011, 13, 1577-1589, 2011
 • Rynkiewicz M.R., Application of constant electric field in simultaneous intensification of dewatering of wastewater sludge and filtrate purification,, Environment Protection Engineering, vol. 37, nr 3, 932, 2011
 • Rodziewicz J., Filipkowska U., Janczukowicz W., , Zastosowanie tarczowych złóż biologicznych do oczyszczania ścieków z hodowli ryb, Annual Set The Environment Protection, 2011,13, 1233-1243, 2011
 • Kulikowska D., Jóźwiak T., Kuczajowska-Zadrożna M., Pokój T., Gusiatin Z., Efficiency of nitrification and organics removal from municipal landfill leachate in the rotating biological contactor (RBC)., Desalination and Water Treatment 33 : 125–131, 2011
 • Rodziewicz J., Filipkowska U., Dziadkiewicz E. , Electrolytically-aided denitrification on rotating biological contactor, Environmental Technology, 2011, 32(1), 93-102, 2011
 • Rynkiewicz M., Jóźwiak T., Wpływ elektrolizy na zawartość azotu amonowego i ortofosforanów w wodach osadowych, Annual Set The Environment Protection, Tom 13: 2061-2072, 2011
 • Krzemieniewski M., Dębowski M., Zieliński M.,, Wpływ termicznego przetworzenia i enzymatycznej hydrolizy biomasy sorgo (Sorghum bicolor) na efektywność wytwarzania biogazu w procesie fermentacji metanowej, Annual Set The Environment Protection, 2011, 13, 1, 2011
 • Wysocka I, Giza M.N., Comparison of the results of removing orthophosphates from sewage using the electrocoagulation method and the metal digestion method., Rocznik Ochrona Środowiska, 2011, Tom 13, 1915-1925, 2011
 • Rynkiewicz M., Jóźwiak T., Wpływ elektrolizy na zawartość azotu amonowego i ortofosforanów w wodach osadowych, Annual Set The Environment Protection, Tom 13: 2061-2072, 2011
 • Jędrzejewska M., Kozak K., , Ethanol production from whey permeate in a continuous anaerobic bioreactor by Kluyveromyces marxianus, Environmental Technology, 2011, 32, 37-42, 2011
 • Wysocka I., Kościelniak T., Wpływ napowietrzania na efektywność usuwania fosforu ze ścieków metodą roztwarzania metali, Inżynieria Ekologiczna, 2011, Nr 24, 154-163, 2011
 • Janczukowicz W., Rodziewicz J., Filipkowska U., Ocena biologicznego usuwania azotanów (V) i fosforanów w komorze SBR z zewnętrznym źródłem węgla, Annual Set The Environment Protection, 2011, 13, 453-469, 2011
 • Grala A., Dudek M., Zieliński M., Dębowski M.,, Porównanie wydajności produkcji biogazu w procesie fermentacji metanowej wybranych roślin energetycznych, Annual Set The Environment Protection, 2011, 13, 1359-1371, 2011
 • Filipkowska U., Wykorzystanie właściwości adsorpcyjnych materiałów odpadowych do usuwania barwników z roztworów wodnych, Monografia Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Lublin, 2011, tom 91, ISBN 978-83-89293-32-9, 2011
 • Filipkowska U., Janczukowicz W., Rodziewicz J., Szmit R., Adsorpcja barwników z roztworów wodnych na popiołach, Annual Set The Environment Protection, 2011, 13, 1173-1184, 2011
 • Rynkiewicz M.R., , Wykorzystanie związków magnezu do oczyszczania wód osadowych poprzez strącanie fosforanu amonowo-magnezowego (struwitu), Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2011, 58 291-300, 2011
 • Dudek M., Grala A., Zieliński M., Dębowski M.,, Potencjał energetyczny substratów roślinnych pochodzących z nieużytków drogowych, Annual Set The Environment Protection, 2011,13, 1865-1875, 2011
 • Rodziewicz J., Filipkowska U., Nitrification onto a rotating electro-biological contactor, Polish Journal of Natural Sciences, 2011, 26, 311-321, 2011
 • Dębowski M., Zieliński M., Krzemieniewski M., Wydajność produkcji biomasy glonowej w reaktorze otwartym, , Annual Set The Environment Protection, 2011, 13, 1743-1752, 2011
 • Rodziewicz J., Filipkowska U., Janczukowicz W., Kłodowska I., Wpływ prądu elektrycznego na procesy nitryfikacji i denitryfikacji na czterostopniowym złożu tarczowym, Inżynieria Ekologiczna, 24, 120-129, 2011
 • Dębowski M., Zieliński M., Kluk A., Chomański Ł, , Effect of Adua Kem Green chemicals on technological effectiveness of gasification of plant biomass, Environment Protection Engineering, 2011,37 (3), 135-142, 2011
 • Janczukowicz W., Rodziewicz J., Filipkowska U., Wpływ lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) na szybkość uwalniania i wiązania fosforanów w reaktorze typu SBR, Inżynieria Ekologiczna, 24, 64-73, 2011
 • Białowiec A., Janczukowicz W., Randerson P.F., Nitrogen removal from wastewater in vertical flow constructed wetlands containing LWA/gravel layers and reed vegetation, Ecological Engineering, 2011, 37 (6), 897-902, 2011
 • Filipkowska U., Rodziewicz J.,, Cyclic sorption and desorption of reactive dyes onto chitosan beads, Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives, 2011, XI, 71-78, 2011

2010

 • Krzemieniewski M., Dębowski M., Zieliński M., Proces fermentacji metanowej ścieków mleczarskich w beztlenowym reaktorze o przepływie poziomym, Nowoczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystywania biomasy, Wydawnictwo Instytutu Energetyki, Warszawa, 2010, tom 1, str. 269-279, ISBN 978-83-925924-6-4, 2010
 • Grala A., Zieliński M., Dudek M., Dębowski M., Efektywność oczyszczania ścieków mleczarskich w reaktorze beztlenowym o przepływie pionowym., Inżynieria Ekologiczna, 2010, 22, 97-105, 2010
 • Filipkowska U., Rodziewicz J., Effect of pH value and adsorbent concentration on the effectiveness of adsorption onto chitin and chitosan., Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives, Ed. Jaworska M.M. Monograph, 2010, 15, 79-85, 2010
 • Dudek M., Zieliński M., Grala A., Dębowski M., Charakterystyka zmian koncentracji beztlenowego osadu czynnego w reaktorze o przepływie poziomym, Inżynieria Ekologiczna, 2010, 22, 106-113, 2010
 • Zieliński M., Zielińska M., Impact of microwave radiation on nitrogen removal and the quantity of nitrifiers in biofilm., Canadian Journal of Civil Engineering, 2010, 37(4), 661-666, 2010
 • Zieliński M., Dębowski M., Krzemieniewski M., Wpływ sposobu wstępnego preparowania odpadów poubojowych na ilość i skład powstającego biogazu., Annual Set The Environment Protection, 2010, 12, 895-908, 2010
 • Rodziewicz J., Filipkowska U. Sominka K., Elektrolitycznie wspomagana denitryfikacja na czterostopniowym złożu biologicznym., Annual Set The Environment Protection, 2010, 12, 835-846, 2010
 • Filipkowska U., Rodziewicz J., Moczkowska I., Usuwanie barwy z roztworów wodnych na zeolicie., Annual Set The Environment Protection, 2010, 12, 747-761, 2010
 • Filipkowska U., Description of adsorption and desorption Black 5 onto chitin and chitosan  isotherm equations, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2010, 5(82), 105-109, 2010
 • Kulikowska D., Jóźwiak T., Kowal P., Ciesielski S., Municipal landfill leachate nitrification in RBC biofim – process efficiency and molecular analysis of microbial structure, Bioresource Technology, 101: 3400-3405, 2010
 • Dębowski M., Zieliński M., Krzemieniewski M., Wpływ promieniowania mikrofalowego na przebieg fermentacji metanowej odpadów poubojowych w warunkach termofilowych., Annual Set The Environment Protection, 2010, 12, 381-392, 2010
 • Zieliński M., Krzemieniewski M., Reaktor biologiczny do oczyszczania ścieków w procesie beztlenowym, Patent P-368790 , 2010, 2010
 • Zieliński M., Krzemieniewski M., Reaktor biologiczny do oczyszczania ścieków w układzie beztlenowo-tlenowym,, Patent P-367014 - 2010, 2010
 • Janczukowicz W., Białowiec A., Wypełnienia filtrów roślinnych powstałych na bazie surowców odpadowych ze spalania osadów ściekowych., Nowoczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystywania biomasy, Wydawnictwo Instytutu Energetyki, Warszawa, 2010, tom 1, str. 408-413, ISBN 978-83-925924-6-4, 2010

2009

 • Wysocka I., The problem of secondary contamination of sewage with iron compounds during the process of sewage treatment with the method of metal dissolution, Polish Journal of Environmental Studies, Series of Monographs, Vol. 4, p 81 – 84, 2009
 • Wysocka I., The value of pH reaction, salinity, alkaline and acidity of sewage during the process of phosphorus compound removal using the metal dissolution method in comparison with other physical and chemical methods, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 3A, p 463-468, 2009
 • Wysocka I., Applying Corrosion Processes for Phosphorus Compound Removal in Sewages, The Conference Proceedings, 2nd IWA Specialized Conference, Nutrient management in wastewater treatment processes, Kraków, Poland, 6-9 September 2009, 939 – 946, 2009

2008

 • Wysocka I., Krzemieniewski M., The influence of the metal dissolution process on the final effect of phosphorus compounds removal from treated sewage, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, No. 3A, 596-600, 2008

2007

 • Wysocka I., Krzemieniewski M., The effects of total phosphorus and orthophosphates removal with the method of metals solubilisation on steel, aluminum, and mixed media, Polish Journal of Natural Science, Vol. 22 (4), s 670-678, 2007

2005

 • Krzemieniewski M., I. Wysocka, Oczyszczanie ścieków metodą roztwarzania metali źródłem prądu elektrycznego w korodującym wypełnieniu, Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, Seria Inżynieria Środowiska, Nr 22, 427-435, 2005
 • Wysocka I., Krzemieniewski M., Efekt usuwania związków fosforu ze ścieków metodą roztwarzania metali w pilotowym układzie dynamicznym w skali ułamkowo-technicznej,, Chemik, No 11/12, 601-608, 2005

2004

 • Wysocka I., Krzemieniewski M., Metals corrosion processes as a source of ions contributing to phosphorus removal from waste water, Polish Journal of Environmental Studies, 13, Suplement III, 231-233, 2004
 • Wysocka I., Krzemieniewski M., Przemiany zanieczyszczeń ścieków w reaktorze z wypełnieniem stalowym i aluminiowym, Ochrona Środowiska, 4, 31-36, 2004

2001

 • Wysocka I., Krzemieniewski M., Janczukowicz W., Pesta J., Influence of metal ions introduction to the solution by corrosion, on phosphorus removal from wastewater, Natural Sciences, 9, 307-316, 2001
 • Krzemieniewski M., Pesta J., Janczukowicz W., Wysocka I; 2001, Wpływ pola elektromagnetycznego na proces usuwania fosforu ze ścieków, Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, Seria Inżynieria Środowiska, 20, 375-384, 2001

1997

 • Wysocka I., Polemika, BTE Budownictwo Technika Ekologia, Wykonawstwo i maszyny budowlane, BWF Bertelsmann Wydawnictwo Fachowe, nr 3/97, s 63, 1997

1996

 • Polkowska Z., Namieśnik J., Wysocka I., Gorlo D., Wykorzystanie przenośnych aparatów do monitoringu wód pitnych i powierzchniowych na terenie Trójmiasta (Application of portable instruments for monitoring of selected pollutants), Chemia i inżynieria ekologiczna 3, (4), 557-572 , 1996