Laboratorium Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Środowiska

                                            

Nazwa

laboratorium/pracowni:

 

Laboratorium Inżynierii  Środowiska

Wykaz aparatury:

 • analizator Varian 490-MicroGC,
 • analizator FLASH 2000,
 • chromatograf gazowy Agilent 7890A,
 • chromatograf gazowy Agilent 7890A+ MS 5975C,
 • chromatograf gazowy BRUCKER 450,
 • analizator SELECT 2700,
 • New Brunswick 310,
 • New Brunswick 115,
 • analizator przepływowy FIA COMPACT,
 • analizator przepływowy FIA MODULA,
 • analizator TOC SHIMADZU,
 • mikroskop OPTA-TECH,
 • µ-TRACK 4200,
 • respirometr Columbus,
 • ALGAE ONLINE ANALYSER,
 • CEM,
 • FAWAG OX 35,
 • spektrofotometr HACH DR 5000 X 2,
 • termostat wysokotemperaturowy HT 200S X 2,
 • piec do spalania ChZT Gerhardt,
 • inkubator ILW 115,
 • spektrofotometr UV 3100 PC X 3,
 • piec mikrofalowy MARS CEM,
 • komora klimatyczna KBWF 720,
 • analizator glonów HACH Lange SC 1000,
 • olfactometr ECOMA TO 8,
 • analizator biogazu Gas Data GFM Series,
Zakres analiz:

 

 • analiza ilościowa azotu ogólnego, organicznego i nieorganicznego w próbkach ciekłych i stałych,
 •  analiza ilościowa fosforu ogólnego, nieorganicznego w próbkach ciekłych,
 • pomiary zawartości ogólnego węgla organicznego i nieorganicznego oraz azotu ogólnego w próbkach,
 • pomiary stężenia głównych anionów i kationów w próbkach ciekłych i stałych,
 • spektrofotometryczne oznaczanie substancji nieorganicznych i organicznych w roztworach wodnych,
 • analiza ilościowa cukrów w roztworach wodnych,
 • GC-MS - analiza ilościowa i jakościowa substancji w próbkach ciekłych i gazowych,
 • oznaczenie zawartości suchej masy w próbkach stałych i ciekłych,
 • analiza jakościowa biogazu,
 • analiza składu gatunkowego glonów w roztworach wodnych,
 • analiza ilościowa zapachowej jakości powietrza,