Oferta dla firm

 

Tematyka i zakres działań

Laboratoria

Zakres możliwości współpracy

Oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych, metodami przeróbki i utylizacji osadów ściekowych oraz zagospodarowanie odpadów.

 

  

 

Opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych związanych z oczyszczaniem ścieków przemysłowych i komunalnych, metodami przeróbki i utylizacji osadów ściekowych oraz zagospodarowania odpadów.

 

  

 

Opracowywanie układów technologicznych biogazowni przetwarzających osady ściekowe, organiczną frakcję odpadów komunalnych, przemysłowe odpady organiczne, odpady rolnicze, przeterminowane produkty żywnościowe czy gnojowicę. 

 

Hala Technologiczna

  

 

 

 

 

Laboratorium Inżynierii Ochrony Środowiska

 

 

 

  

Mobilne stacje pilotujące

 

Opracowywanie i dobór nowatorskich metod oraz technologii oczyszczania ścieków, zagospodarowania odpadów, przeróbki osadów w zakładach przemysłowych przemysłu spożywczego (mleczarski, mięsny, owocowo - warzywny, piwowarski, cukierniczy, itp.) oraz obszarach wiejskich,

Prace badawcze nad opracowaniem i wdrożeniem nowych metod oczyszczania ścieków, przeróbki osadów ściekowych oraz utylizacji odpadów, które bazują na nowych oryginalnych rozwiązaniach technologicznych opracowanych i opatentowanych przez zespół, opartych na wykorzystaniu niekonwencjonalnych elementów fizycznych i chemicznych,

Opracowanie koncepcji technologicznych oraz założeń projektowych do wykonania inwestycji związanych z odzyskiem energii z biodegradowalnych odpadów organicznych w postaci wysokoenergetycznego biogazu.