Opiekunowie lat

Opiekunowie lat

OPIEKUNOWIE LAT W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Opiekun roku udziela studentom pomocy, rady i konsultacji w sprawach związanych z ich problemami dydaktycznymi i socjalnymi, a także opiniuje, na prośbę studenta lub na wniosek dziekana indywidualne sprawy związane z tokiem studiów.

1. Gospodarowanie zasobami wodnymi

 • III rok (I stopnia) - dr hab. Mirosław Grzybowski
  ul. Oczapowskiego 5 p. 317, kontakt: grzybomi@uwm.edu.pl; tel. 89 523 37 42

2. Inżynieria środowiska

 • I rok (I stopnia oraz 1 rok II stopnia niestacjonarne) dr inż. Renata Augustyniak
  ul. Prawocheńskiego 1 p. 38, kontakt: rbrzoza@uwm.edu.pl; tel. 89 523 37 24
 • II rok (I stopnia studia stacjonarne i 2 rok II stopnia studia niestacjonarne) - dr inż. Izabela Wysocka
  ul. Warszawska 117 p. 112, kontakt: iwysocka@uwm.edu.pl; tel. 89 523 42 13
 • III rok (I stopnia studia stacjonarne) - dr inż. Anna Nowicka 
  ul. Warszawska 117 p. 103, kontakt: anna.grala@uwm.edu.pl; tel. 89 524 32 35
 • IV rok (I stopnia) - dr inż. Adam Drzewicki
  ul. Oczapowskiego 5 p. 320, kontakt: adam.drzewicki@uwm.edu.pl; tel. 89 524 51 07
 • I rok (II stopnia, sem. 1 letni) - dr inż. Adam Drzewicki
  ul. Oczapowskiego 5 p. 320, kontakt: adam.drzewicki@uwm.edu.pl; tel. 89 524 51 07
 • I rok (II stopnia sem. 2 zimowy) - dr inż. Dariusz Kaczmarczyk
  ul. Słoneczna 45G p. 310, kontakt: d.kaczmarczyk@uwm.edu.pl; tel. 89 523 41 51

3. Ochrona środowiska

 • I rok (II stopnia sem. 2 zimowy) - dr inż. Dariusz Kaczmarczyk
  ul. Słoneczna 45G p. 310, kontakt: d.kaczmarczyk@uwm.edu.pl; tel. 89 523 41 51

 4. Rybactwo

 • I rok (I stopnia) - dr hab. inż Katarzyna Mierzejewska
  ul. Oczapowskiego 5 p. 304, kontakt: katarzyna.mierzejewska@uwm.edu.pl; tel. 89 523 47 90
 • II rok (I stopnia) - dr hab. Piotr Gomułka
  ul. Warszawska 117 p. 129, kontakt: pgomulka@uwm.edu.pl; tel. 89 523 45 92
 • III rok (I stopnia) - dr hab. Mirosław Grzybowski
  ul. Oczapowskiego 5 p. 317, kontakt: grzybomi@uwm.edu.pl; tel. 89 523 37 42
 • IV rok (I stopnia) dr inż. Adam Drzewicki
  ul. Oczapowskiego 5 p. 320, kontakt: adam.drzewicki@uwm.edu.pl; tel. 89 524 51 07
 • I rok (II stopnia, sem.1 letni)  dr inż. Adam Drzewicki
  ul. Oczapowskiego 5 p. 320, kontakt: adam.drzewicki@uwm.edu.pl; tel. 89 524 51 07
 • I rok (II stopnia - sem. 2 zimowy) - dr hab. inż. Jacek Kozłowski, prof. UWM
  ul. Oczapowskiego 5 p. 364, kontakt: cat@uwm.edu.pl; tel. 89 524 32 62

 5. Turystyka i rekreacja 

 • I rok (I stopnia) - mgr Joanna Bukowska
  ul. Oczapowskiego 5 p. 311, kontakt: joanna.bukowska@uwm.edu.pl; tel. 89 523 34 19
 • II rok (I stopnia) - dr Grzegorz Bielec
  ul. Oczapowskiego 5 p. 333, kontakt: grzegorz.bielec@uwm.edu.pl; tel. 89 523 33 88
 • III rok (I stopnia) - dr Jarosław Klimczak
  ul. Oczapowskiego 5 p. 339, kontakt: jaroslaw.klimczak@uwm.edu.pl; tel. 89 523 34 56
 • I rok (II stopnia) dr hab. inż. Krzysztof Kupren
  ul. Oczapowskiego 5 p. 361, kontakt: krzysztof.kupren@uwm.edu.pl; tel. 89 524 56 04
 • II rok (II stopnia) dr hab. inż. Bogdan Wziątek
  ul. Oczapowskiego 5 p. 303, kontakt: b.wziatek@uwm.edu.pl; tel. 89 524 51 19