Opiekunowie lat

Opiekunowie lat

OPIEKUNOWIE LAT W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Opiekun roku udziela studentom pomocy, rady i konsultacji w sprawach związanych z ich problemami dydaktycznymi i socjalnymi, a także opiniuje, na prośbę studenta lub na wniosek dziekana indywidualne sprawy związane z tokiem studiów.

1. Gospodarowanie zasobami wodnymi

 • II rok (I stopnia) - dr hab. Mirosław Grzybowski
  ul. Oczapowskiego 5 p. 317, kontakt: grzybomi@uwm.edu.pl; tel. 89 523 37 42

2. Inżynieria środowiska

 • I rok (I stopnia studia stacjonarne i II stopnia studia niestacjonarne) - dr inż. Izabela Wysocka
  ul. Warszawska 117 p. 112, kontakt: iwysocka@uwm.edu.pl; tel. 89 523 42 13
 • II rok (I stopnia studia stacjonarne i II stopnia studia niestacjonarne) - dr inż. Joanna Rodziewicz
  ul. Warszawska 117 p. 110, kontakt: joanna.rodziewicz@uwm.edu.pl; tel. 89 524 56 09
 • III rok (I stopnia) - dr inż. Adam Drzewicki
  ul. Oczapowskiego 5 p. 320, kontakt: adam.drzewicki@uwm.edu.pl; tel. 89 524 51 07
 • IV rok (I stopnia) - dr inż. Dariusz Kaczmarczyk
  ul. Słoneczna 45G p. 310, kontakt: d.kaczmarczyk@uwm.edu.pl; tel. 89 523 41 51
 • I rok (II stopnia-sem.2 zimowy) -dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska
  ul. Słoneczna 45G p. 314; kontakt: agnieszka.cydzik@uwm.edu.pl; tel. 89 523 41 85
 • I rok (II stopnia-sem.1 letni) - dr inż. Dariusz Kaczmarczyk
  ul. Słoneczna 45G p. 310, kontakt: d.kaczmarczyk@uwm.edu.pl; tel. 89 523 41 51

3. Ochrona środowiska

 • IV rok (I stopnia) - dr inż. Dariusz Kaczmarczyk
  ul. Słoneczna 45G p. 310, kontakt: d.kaczmarczyk@uwm.edu.pl; tel. 89 523 41 51
 • I rok (II stopnia - sem. 2 zimowy) - dr inż. Magdalena Bowszys
  ul. Oczapowskiego 5 p. 310; kontakt: mbowszys@uwm.edu.pl; tel. 89 523 41 43
 • I rok (II stopnia - sem. 1 letni) - dr inż. Dariusz Kaczmarczyk
  ul. Słoneczna 45G p. 310, kontakt: d.kaczmarczyk@uwm.edu.pl; tel. 89 523 41 51

 4. Rybactwo

 • I rok (I stopnia) - dr hab. Piotr Gomułka
  ul. Warszawska 117 p. 129, kontakt: pgomulka@uwm.edu.pl; tel. 89 523 45 92
 • II rok (I stopnia) - dr hab. Mirosław Grzybowski
  ul. Oczapowskiego 5 p. 317, kontakt: grzybomi@uwm.edu.pl; tel. 89 523 37 42
 • III rok (I stopnia) dr inż. Adam Drzewicki
  ul. Oczapowskiego 5 p. 320, kontakt: adam.drzewicki@uwm.edu.pl; tel. 89 524 51 07
 • IV rok (I stopnia) dr hab. inż. Jacek Kozłowski, prof. UWM
  ul. Oczapowskiego 5 p. 364, kontakt: cat@uwm.edu.pl; tel. 89 523 32 62
 • I rok (II stopnia - sem. 2 zimowy) - dr inż. Katarzyna Targońska
  ul. Warszawska 117 p. 1/31; kontakt: targonska.k@uwm.edu.pl; tel. 89 524 56 02
 • I rok (II stopnia - sem. 1 letni) - dr hab. inż. Jacek Kozłowski, prof. UWM
  ul. Oczapowskiego 5 p. 364, kontakt: cat@uwm.edu.pl; tel. 89 523 32 62

 5. Turystyka i rekreacja 

 • I rok (I stopnia) - dr Grzegorz Bielec
  ul. Oczapowskiego 5 p. 333, kontakt: grzegorz.bielec@uwm.edu.pl; tel. 89 523 33 88
 • II rok (I stopnia) - dr Jarosław Klimczak
  ul. Oczapowskiego 5 p. 339, kontakt: jaroslaw.klimczak@uwm.edu.pl; tel. 89 523 34 56
 • III rok (I stopnia) dr hab. inż. Krzysztof Kupren
  ul. Oczapowskiego 5 p. 361, kontakt: krzysztof.kupren@uwm.edu.pl; tel. 89 524 56 04
 • I rok (II stopnia) dr hab. inż. Bogdan Wziątek
  ul. Oczapowskiego 5 p. 303, kontakt: b.wziatek@uwm.edu.pl; tel. 89 524 51 19
 • II rok (II stopnia) - dr Aneta Omelan
  ul. Oczapowskiego 5 p. 339; kontakt: aneta.omelan@uwm.edu.pl; tel. 89 523 34 56