Wydział Nauk o Środowisku w czołówce rankingu PERSPEKTYW w 2016 roku

W dniu 8.06.2016 po raz kolejny Fundacja Edukacyjna „Perspektywy" opublikowała ranking uczelni wyższych i kierunków studiów. Oceniono 315 uczelni i 47 kierunków studiów pod względem innowacyjności, efektywności, potencjału naukowego, preferencji pracodawców oraz prestiżu akademickiego, a także publikacji naukowych i umiędzynarodowienia. Kierunki studiów prowadzone na Wydziale Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie zostały sklasyfikowane na wysokich pozycjach, podobnie jak w latach ubiegłych.

Najwyżej ocenionym kierunkiem na Wydziale Nauk o Środowisku została ochrona środowiska, zajmując 6. miejsce w Polsce. Na wysokich pozycjach skwalifikowano również pozostałe kierunki studiów prowadzone na tym wydziale. Inżynieria środowiska zajęła 9. lokatę a turystyka i rekreacja – 11.

O tak wysokiej pozycji w rankingu kierunku ochrona środowiska zadecydowały m.in. wysokie wskaźniki dotyczące: potencjału naukowego, oceny przez kadrę akademicką i oceny parametrycznej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że kierunek ten prowadzony na Wydziale Nauk o Środowisku wyprzedził w rankingu „Perspektyw” ten sam kierunek realizowany przez wydziały takich uczelni jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Gdański czy Politechnika Gdańska. Biorąc pod uwagę wyniki rankingu dotyczące preferencji pracodawców oraz ogromnego potencjału naukowego pracowników Wydziału Nauk o Środowisku, a także zapotrzebowanie rynku Władze Wydziału zdecydowały o uruchomieniu od 1 października 2016 roku nowego kierunku studiów: Gospodarowanie zasobami wodnymi,  związanego z ochroną środowiska naturalnego. Uznanie w ocenach  ekspertów znalazły również kierunki inżynieria środowiska oraz turystyka i rekreacja. Tak dobre lokaty  (dziewiąte i jedenaste miejsce) powyższych kierunków w tegorocznym rankingu wynikają z dużej dostępności wysoko wykwalifikowanej kadry, jej międzynarodowej aktywności naukowej oraz bardzo dobrej oceny parametrycznej jednostki. Podkreślić należy, że obydwa kierunki realizowane na Wydziale Nauk o Środowisku zostały sklasyfikowane w tym rankingu na wyższych pozycjach niż takie same kierunki na SGGW w Warszawie oraz Uniwersytetach Łódzkim i Przyrodniczym w Poznaniu.

Wszechstronna ocena wielu elementów procesu kształcenia i pracy naukowej dowiodła wysokich kwalifikacji kadry akademickiej naszego Wydziału. Świadczy to o prestiżu jakim wyróżnia się od wielu lat Wydział Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie. Fakt utrzymania wysokich pozycji poszczególnych kierunków w rankingu jest powodem do dumy zarówno Władz Wydziału, pracowników jak i studentów.

Iwona Gołaś
Grażyna Furgała-Selezniow