Studiuj Turystykę i rekreację

DROGI MATURZYSTO,
DROGI LICENCJUSZU,

Studiuj Turystykę i rekreację - kierunek z przyszłością, kierunek dla Ciebie!

DLACZEGO TURYSTYKA I REKREACJA I DLACZEGO U NAS?

Powód pierwszy
Jako jedyni w Polsce północno-wschodniej kształcimy specjalistów z zakresu turystyki i rekreacji.
Rozwój turystyki i gospodarki turystycznej, należą do obszarów strategicznych
zarówno w Polsce jak i w wielu krajach Europy.
Realizowane i planowane inwestycje infrastrukturalne
, zwłaszcza w zakresie efektywnego, zrównoważonego wykorzystania walorów środowiska naturalnego i potencjału turystycznego, poprawy jakości i wzbogacenia oraz zróżnicowania oferty turystycznej, dają szerokie możliwości uzyskania atrakcyjnej pracy na terenie Polski i w wielu krajach Europy.
Współpracujemy z wieloma uczelniami zagranicznymi
- w ramach wymiany studentów w Programie Erasmus możesz część studiów odbyć na jednej z nich.
Oferujemy atrakcyjny program studiów wzbogacony o praktyki
(krajowe i zagraniczne)oraz zajęcia o charakterze terenowym.

Powód drugi
Wydział Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie ma
, według surowych kryteriów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  najwyższą kategorię naukową, a także pełne prawa akademickie.

Mamy znakomitą, wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną
o uznanym dorobku międzynarodowym.
U nas bezpośredni kontakt studenta z nauczycielem akademickim to
nie (jak to niestety często bywa) pusta deklaracja, lecz codzienność.
Dysponujemy świetną bazą dydaktyczną i badawczą oraz rozbudowanym zapleczem rekreacyjno-sportowym
w postaci hal sportowych, siłowni, stadionów, boisk sportowych, kortów tenisowych, ośrodka jeździeckiego, przystani żeglarskiej i oddanej do użytku w 2012 r. wielofunkcyjnej pływalni.

Powód trzeci
Kortowo jest najpiękniejszym kampusem uniwersyteckim w Polsce
, położonym na obrzeżach miasta, nad jeziorem, w sąsiedztwie rozciągającego się na kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych naturalnego lasu, którego zazdroszczą nam wszyscy w Polsce. Również goście zagraniczni są zauroczeni naszym miasteczkiem akademickim.

Na terenie Kortowa znajdują się
: akademiki (wyposażone w bezpłatny dostęp do Internetu), budynki dydaktyczne, nowoczesna i świetnie wyposażona, nowoczesna Biblioteka UWM, sieć sklepów spożywczo-przemysłowych, poczta, bankomaty, księgarnie, bary szybkiej obsługi, stołówka, kluby studenckie.
Wspaniała lokalizacja miasteczka studenckiego a także zaplecze rekreacyjno-sportowe stwarzają bardzo dobre warunki do uprawiania turystyki i wielu dyscyplin sportowych
, takich jak: tenis, żeglarstwo i inne sporty wodne, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, lekkoatletyka, jazda konna.
Studenci
pragnący pogłębiać swoją wiedzę i połączyć ją z praktyką, mogą brać udział w pracach licznych kół naukowych.
Nasze tradycyjne juwenalia - Kortowiada, uchodzą za najatrakcyjniejsze w Polsce - przyjeżdżają nań tłumnie od lat studenci z innych ośrodków akademickich w Polsce.

Kortowo jest wspaniałym miejscem nauki i relaksu, wspominanym przez ogromną rzeszę absolwentów z wielkim sentymentem, zarówno przez prymusów, jak i tych, których kariera studencka była bardziej „wyboista", najeżona egzaminami poprawkowymi, warunkami, powtarzaniem roku. Naprawdę: Kortowo - to jest to!!!

A teraz nieco konkretów
Kierunek Turystyka i rekreacja
obejmuje studia I stopnia (licencjackie) pozwalające na uzyskanie wiedzy, kompetencji i umiejętności niezbędnych do podjęcia działalności w sektorze turystycznym. Absolwenci kierunku Turystyka i rekreacja posiadają wiedzę ogólną m.in. z zakresu nauk o kulturze fizycznej, przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych. Są przygotowani do organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji; przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców; zarządzania, obsługi ruchu turystycznego, działań promocyjnych i marketingowych; prowadzenia własnej działalności gospodarczej; pracy w: biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, urzędach administracji samorządowej i państwowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

Nabór na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja prowadzony jest w systemie jednolitym, bez podziału na specjalności. Studia trwają 6 semestrów.

 

Kierunek Turystyka i rekreacja, studia drugiego stopnia (magisterskie), proponuje interdyscyplinarny program studiów, który przygotowuje absolwentów do podejmowania różnorodnych wyzwań w sferze działalności turystycznej i rekreacyjnej, nie tylko na terenie naszego kraju, ale również poza jego granicami. Absolwenta kierunku cechuje uniwersalność i wszechstronność posiadanej wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

Umiejętności i kompetencje zdobyte podczas realizacji treści kształcenia na drugim stopniu studiów kierunku Turystyka i rekreacja pozwolą jego absolwentom rozwijać i unowocześniać polską branżę turystyczną i rekreacyjną oraz skutecznie konkurować na europejskim i światowym rynku pracy. Jednym z najważniejszych celów kształcenia jest przygotowanie studentów do pracy nie tylko na stanowiskach  szeregowych, ale również kierowniczych. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom podjęcie pracy w branży turystycznej na stanowiskach menadżerskich.  Absolwenci będą także przygotowani do podjęcia nauki na studiach trzeciego stopnia, gdyż studia drugiego stopnia przygotowują ich do podjęcia aktywności naukowo-badawczej w obszarze zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni turystycznej.

Studia trwają 4 semestry i prowadzone są w jednolitym systemie, bez wydzielania odrębnych specjalności.