Konferencje

 

  • 25-27 IX 2017 (Dymin) - III Ogólnopolska Konferencja Hodowców Ryb w obiegach zamkniętych: Recyrkulowane obiegi zamknięte: "Akwakultura zachowawcza. Wykorzystaie RAS do produkcji materiału zarybieniowego cennych gospodarczo, zagrożonych i chronionych gatunków ryb. " (organizatorzy: Gustaw Fish sp. Zo.o., Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Bytowskie", KRJiRz)
  • 22-34 IX 2016 (Czarna Dąbrówka) - II Ogólnopolska Konferencja Hodowców Ryb w obiegach zamkniętych "Recyrkulaty w praktyce". Kontynuacja szeroko pojętej tematyki obiegów zamkniętych w akwakulturze, podjętej na konferencji w roku 2015. (organizatorzy: Gustaw Fish sp. Zo.o., KRJiRz)
  • 23-24 IV 2015 (Czarna Dąbrówka) - I Ogólnopolska Konferencja Hodowców Ryb w obiegach zamkniętych "Recyrkulaty w praktyce". Tematyka dotyczyła różnych aspektów hodowli ryb w zwrotnych obiegach wody, począwszy od rozrodu, inkubacjii ikry poprzez podchód do tuczu. Prezentowano też różne rozwiązania techniczne i zagadnienia ekonomiczne związane z hodowlą w obiegach zamkniętych zarówno podczas wystąpień ustnych jak i sesji plakatowej. (organizatorzy: Firma GRR Clarias,UWM, KRJiRz)
  • 02-04 XII 2014 (Olsztyn) - Konferencja "Inżynieria Akwakultury". W sposób przeglądowy zajęto się problematyką związaną z inżynierią akwakultury oraz innymi aspektami intensywnej produkcji ryb, a w szczególności metodami oczyszczania i gospodarowania wodami poprodukcyjnymi, żywieniem ryb i jakością surowca w akwakulturze, zastosowaniem recyrkulowanych systemów akwakulturowych (RAS) w intensywnej produkcji rybackiej
  • 08-10 VII 2014 (Olsztyn) - Konferencja "Nowe Kierunki i Technologie w Akwakulturze". Prezentowana tematyka nawiązywała do nowych kierunków i technologiami w chowie i hodowli ryb. Poszczególne sesje dotyczyły głównie rozrodu ryb oraz genetyki w akwakulturze, szeroko pojętej larwikultury, zdrowotności ryb i jakość surowca rybnego, a także technologii stawowych i przemysłowych w produkcji rybackiej.
  • 23-25 X 2012 (Olsztyn i Mrągowo) – Międzynarodowa Konferencja „Domestication in Finfish Aquaculture” dotyczącaróżnych aspektów udomawiania ryb. Tematyka poszczególnych sesji nawiązywała w szczególności kontrolowanego rozrodu ryb, efektywności rozrodu ryb na różnym etapie udomowienia, jakości larw i gamet, efektywności larwikultury, zróżnicowania genetycznego stad ryb, dobrostanu ryb hodowlanych, odporności ryb na stres oraz ekonomiki akwakultury.
  • 03-06 VII 2012 (Olsztyn) - V Międzynarodowa Konferencja „Lakes and Lakelands - Recreational and Tourism Potential, Development Directions and Threats”.
    Odbyło się 5 sesji wykładowych. Zaprezentowane na Konferencji referaty dotyczyły przede wszystkim istniejących już form zagospodarowania jezior i obszarów pojeziernych dla potrzeb turystyki, a także możliwości rozwoju turystyki jeziorowej w różnych regionach świata. Ważnym zagadnieniem była również ochrona przed nadmiernym i niekontrolowanym wykorzystaniem turystycznym tego niezwykłego waloru przyrodniczego, którym są jeziora i obszary wokół nich.