O nas

Zatrudnieni pracownicy: 5 pracowników, w tym 3 profesorów tytularnych z dziedziny nauk rolniczych , 1 doktor z dziedziny nauk rolniczych oraz 1magister inżynier. Z pracownikami współpracuje 5 doktorantów.