prof. dr hab. inż. Roman Kujawa, prof. zw. Kierownik Katedry

Telefon: 
89 523 34 36
Profil badawczy: 

Specjalista ds. akwakultury ryb słodkowodnych ze szczególnym uwzględnieniem reofilnych ryb karpiowatych. Prowadzi badania związane z rozrodem krajowych ryb słodkowodnych, podchowem larw ryb w różnych warunkach kontrolowanych (systemy RAS, baseny, sadze jeziorowe). Zajmuje się również wpływem niekorzystnych warunków środowiska na przeżywalność embrionów oraz larw ryb słodkowodnych. Analizuje zachowania rozrodcze gatunków naturowych, zagrożonych wyginięciem

Dydaktyka: 
 • Wylęgarnictwo i podchów ryb - wykłady i ćwiczenia dla studentów zaocznych Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa – od 2000 do 2005 roku
 • Akwarystyka słodkowodna- wykłady i ćwiczenia dla studentów Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa – od 1998
 • Akwarystyka - wykłady i ćwiczenia dla studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt – od 2006
 • Ogrody wodne - wykłady i ćwiczenia dla studentów Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa – od 2006
 • Ochrona zasobów leśnych - Grzyby - wykłady i ćwiczenia dla studentów Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa – od października 1998 do 2006
 • Ochrona zasobów leśnych - Ptaki - wykłady i ćwiczenia dla studentów Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa – od października 1998 do 2004
 • Avifauna ekosystemów wodnych i wodnolądowych - wykłady i ćwiczenia dla studentów Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa – od lutego 2004 .
 • Ptaki - wykłady i ćwiczenia dla studentów kształcenia ogólnego w systemie modułowym UWM – od października 2009 roku
 • Akwarystyka - wykłady i ćwiczenia dla studentów kształcenia ogólnego w systemie modułowym UWM – od października 2009 roku
 • Larvikultura - wykłady dla studentów wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa – od października 2009 roku
 • Etologia ryb -  wykłady i ćwiczenia dla studentów kształcenia ogólnego w systemie modułowym UWM – od października 2009 roku
 • Technologie produkcji wybranych gatunków ryb – ryby atrakcyjne dla wędkarstwa  – wykłady i ćwiczenia dla studentów studiów podyplomowych „Ichtiologia i Akwakultura”

Publikacje: 
 • Kujawa, R., Nowosad, J., Biegaj, M., Cejko, B.I., Kucharczyk, D., Use of ultrasonography to determine sex in sexually immature European river lamprey Lampetra fluviatilis (L.). , Animal Reproduction Science, 204: 95-100., 2019
 • Kucharczyk, D., Nowosad, J., Kucharczyk, D.J., Kupren, K., Targońska, K., Wyszomirska, E., Kujawa, R., Out-of-season artificial reproduction of common dace (Leuciscus leuciscus L.) under controlled conditions, Animal Reproduction Science, 202: 21-25. (https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2019.01.003), 2019
 • Kujawa, R Cejko, B.I., Fopp-Bayat, D., Judycka, S., Glińska-Lewczuk, K., Timofte, C.M., Nowosad, J., Kucharczyk, D., Reproduction of endangered river lamprey (Lampetra fluviatilis) in controlled conditions, Animal Reproduction Science, 203: 75-83. (https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2019.02.010), 2019
 • Kujawa R., Fopp-Bayat D., Cejko B.I., Kucharczyk, D., Glińska-Lewczuk K., Obolewski K., Biegaj M., Rearing river lamprey Lampetra fluviatilis (L.) larvae under controlled conditions as a tool for restitution of endangered populations, Aquaculture International 26:27–36. DOI 10.1007/s10499-017-0190-6, 2018
 • Kucharczyk, D., Nowosad, J., Kujawa, R., Dietrich, G., Biegaj, M., Sikora, M., Luczynski, M.J., Comparison of spontaneous and hormone-induced reproduction of burbot (Lota lota L.) under hatchery conditions, Aquaculture 485: 25-29. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2017.08.040, 2018
 • Fopp-Bayat, D., Kucinski, M., Kujawa, R., The first data on the genetic diversity of river lamprey lampetra fluviatilis (linnaeus, 1758) from the vistula river and vistula lagoon in Poland, Polish Journal of Natural Sciences, 33: 115-129, 2018
 • Kucharczyk, D., Stępień, P., Nowosad, J., Kupren, K., Targońska, K., Kujawa, R. , The optimization of wide-type zebrafish, danio rerio (Hamilton, 1822) reproduction in low temperatures under controlled conditions, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18: 49-55. DOI: 10.4194/1303-2712-v18_1_06, 2018
 • Kucharczyk D., Stępień P., Nowosad J., Kupren K.,Targońska K., Kujawa R., The Optimization of Wide-Type Zebrafish, Danio rerio (Hamilton, 1822) Reproduction in Low Temperatures under Controlled Conditions, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 17: 49-55. DOI: 10.4194/1303-2712-v18_1_06, 2017
 • Kujawa R., Lach M., Pol P., Ptaszkowski M., Mamcarz A., Nowosad J., Furgała-Selezniow G., Kucharczyk D. , Influence of water salinity on the survival of embryos and growth of the sichel larvae Pelecus cultratus (L.) under controlled conditions, Aquaculture Research 48: 1302-1314. DOI: 10.1111/are.12972, 2017
 • Juchno D., Arai K., Boroń A., Kujawa R., Meiotic chromosome configurations in oocytes of Cobitis taenia and its polyploid hybrids, chthyological Research 64: 240–243., 2017
 • JuchnoD., Arai K., Boroń A., Kujawa R., Meiotic chromosome configurations in oocytes of Cobitis taenia and its polyploid hybrids, Ichthyological Research, 64 (2), s. 240-243 , 2017
 • Furgała-Selezniow G., Własow T., Wiśniewska A.M., Kujawa R., Skrzypczak A., Woźnicki P., Jankun M., Early development of the Asp, Leuciscus aspius pseudobranch -The histological study, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 16: 723-728. DOI: 10.4194/1303-2712-v16_3_26 , 2016
 • Kujawa R., Kucharczyk D., Furgała-Selezniow G., Mamcarz A., Ptaszkowski M., Biegaj M, Substitution of natural food with artificial feed during rearing larvae of sichel Pelecus cultratus (L.) under controlled conditions, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 16: 643-650. DOI: 10.4194/1303-2712-v16_3_18, 2016
 • Siddique M.A.M., Linhart O., Kujawa R., Krejszeff S., Butts, I.A.E. , Composition of seminal plasma and ovarian fluid in Ide Leuciscus idus and Northern pike Esox lucius, Reproduction in Domestic Animals 51: 960–969. DOI: 10.1111/rda.12773, 2016
 • Cejko B.I., Judycka S., Kujawa R. , The effect of different ambient temperatures on river lamprey (Lampetrafluviatilis) egg and sperm production under controlled conditions, Journal of Thermal Biology 62: 70-75. https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2016.09.011, 2016
 • Goździejewska A., Glińska-Lewczuk K., Obolewski K., Grzybowski M., Kujawa R., Lew S., Grabowska M., Effects of lateral connectivity on zooplankton community structure in floodplain lakes, Hydrobiologia 774: 7-21, 2016
 • Juchno D., Boroń A., Szlachciak J., Kujawa R., Early development and post embryonic skeletal morphology of the progeny of Cobitis taenia (Teleostei, Cobitidae) and its naturally occurring allotriploids, Folia Biologica 64: 153-162., 2016
 • Furgala-Selezniow G., Jankun M., Kujawa R., Nowosad J., Bilas M., Kucharczyk D. Skrzypczak A., Histological aspects of the early development of the digestive system of Burbot Lota lota L. (Lotidae, Gadiformes), Folia Biologica 64: 11-20., 2016
 • Glińska-Lewczuk K., Burandt P., Kujawa R., Kobus S., Obolewski K., Dunalska J., Grabowska M., Lew S., Chormański J., Environmental factors structuring fish communities in floodplain lakes of the undisturbed system of the Biebrza River , Water, 2016
 • Nowosad J., Kucharczyk D., Liszewski T., Targońska K., Kujawa R, Comparison of temperature shock timing to induced artificial mitotic gynogenesis and androgenesis in common tench., Aquaculture International, 23: 45-53, 2015
 • Targońska K., Kupren K., Kujawa R., Mamcarz R., Kaczkowski Z., Glogowski J., Kowalski R.K. Żarski D., Wyszomirska E., Kucharczyk D., Artificial Reproduction of Different Dace, Leuciscus leuciscus (L.) Populations as a Method for Biodiversity Preservation , Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15: 477-485, 2015
 • Kujawa R., Furgała-Selezniow G., Mamcarz A., Kucharczyk D., Lach M. , Influence of temperature on the growth and survivability of sichel larvae Pelecus cultratus reared under controlled conditions, Ichthyological Research 62: 163-170, 2015
 • Furgała-Selezniow G., Skrzypczak A., Kucharczyk D., Kujawa R., Mamcarz A., Żarski D., Targońska K., Food selection of burbot (Lota lota L.) larvae reared in illuminated net cages in mesotrophic Lake Maróz (north-eastern Poland). , Aquaculture International, 22: 41–52., 2014
 • Targońska K., Żarski D., Kupren K.,Palińska-Żarska K., Mamcarz A., Kujawa R., Skrzypczak A., Furgała-Selezniow G., Czarkowski T., Hakuć-Błażowska A., Kucharczyk D., Influence of temperature during four following spawning seasons on the spawning effectiveness of common bream, Abramis brama (L.) under natural and controlled conditions. , Journal of Thermal Biology, 39: 17-23., 2014
 • Grabowska M., Glińska-Lewczuk K.,Obolewski K., Burandt P., Kobus Sz., Dunalska J. Kujawa R., Goździejewska A., Skrzypczak A., Efects of hydrological and physicochemical factors on phytoplankton communities in floodplain lakes, Polish Journal of Environmental Studies 23: 713-725., 2014
 • Juchno D., Jabłońska O., Boroń A., Kujawa R., Leska A., Grabowska A., Nynca A., Świgońska S., Król M., Spóz A., Laskowska N., Lao M., Ploidy-dependent survival of progeny arising from crosses between natural allotriploid obitis females and diploid C. taenia males (Pisces, Cobitidae)., Genetica 142: 351-359., 2014
 • Sarosiek B., Glogowski J., Cejko I.B., Kujawa R., Szczepkowski M., Kuźmiński H., Dobosz S., Kowalski R.K., Inhibition of b-N-acetylglucosaminidase by acetamide affects sperm motility and fertilization success of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and Siberian sturgeon (Acipenser baerii)., Theriogenology 81: 723–732., 2014
 • Obolewski K.,Glińska-Lewczuk K., Jarząb N., Burandt P.,Kobus Sz., Kujawa R., Grabowska M., Lew S., Goździejewska A., Skrzypczak A. , Benthic invertebrates in floodplain lakes of the Middle Basin of the Biebrza River (NE Poland): the structure and biodiversity analyses in relation to hydrological conditions. , Polish Journal of Environmental. Studies 23: 1679-1689., 2014
 • Targońska K., Perkowski T., Żarski D., Krejszeff S., Mamcarz A., Kujawa R., Kucharczyk D., Method of evaluation of wild common tench, Tinca tinca (L.), female suitability for artificial reproduction during the spawning season., Italian Journal of Animal Science, 11: 164-168. , 2012
 • Dietrich G. J., Ciereszko A., Kowalski R. K., Rzemieniecki A., Bogdan E., Demianowicz W. Dietrich M., Kujawa R., Glogowski J., Motility and fertilizing capacity of frozen/thawed sperm of Siberian sturgeon after a short-time exposure of fresh semen to mercury and cadmium, Journal of Applied Ichthyology 28: 973–977., 2012
 • Mamcarz A., Targońska K., Kucharczyk D., Kujawa R., Żarski D., Effect of live and dry food on rearing of tench (Tinca tinca L.) larvae under controlled conditions., Italian Journal of Animal Science, 10: 42-45., 2011
 • Kujawa R., Kucharczyk D., Mamcarz A., Żarski D., Targońska K., Artificial spawning of common tench Tinca tinca (Linnaeus, 1758), obtained from wild and domestic stocks. , Aquaculture International, 19: 513-521., 2011
 • Targońska K., Kucharczyk D., Kujawa R., Mamcarz A., Żarski D., Controlled reproduction of asp, Aspius aspius (L.) using luteinizing hormone releasing hormone (LHRH) analogues with dopamine inhibitors. , Aquaculture, 306: 407-410. , 2010
Pozostałe publikacje: 
 1. Szczerbowski A., Kucharczyk D., Mamcarz A., Marek J. Łuczyński, Targońska K., Kujawa R. 2009 Artificial off-season spawning of Eurasian perch Perca fluviatilis L. Arch. Pol. Fish. 17:95-98 DOI 10.2478/v10086-009-0008-x
 2. Kujawa R., Uździński P. (2009) Analiza wzrostu i cech morfometrycznych larw pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario Linnaeus, 1758) w różnych temperaturach. W: Rozród podchów profilaktyka ryb łososiowatych i innych gatunków. Red. Zakęś Z., Demska-Zakęś K., Kowalska A., Ulikowski D. 157-165. ISBN 978-83-60111-42-0
 3. Krejszeff S., Mamcarz A., Kucharczyk D., Kujawa R., Kupren K. (2009) Comparative rearing of three larval labyrinth fishes (Betta splendens, Colisa lalia and Macropodus opercularis) under controlled conditions. Europ. Aquacult. Soc. Spec. Publ. N 38:213-216
 4. Kucharczyk, D.,Targońska, K.,  Żarski, D., Łuczyński, M.J., Szczerbowski, A., Rożek, W., Kujawa, R., Mamcarz A., 2009 Androgenetic origin of Vimba bream, Vimba vimba (L.,) using Goldfish eggs. . Proc. Aquaculture Europe, Trondheim, 14 – 17 August 2009.  European Aquaculture Society, pp. 334-335
 5. Kujawa R., Kucharczyk D., Mamcarz A., Jamróz M., Kwiatkowski M., Targońska K., Żarski D. (2010) Impact of supplementing natural feed with dry diets on the growth and survival of larval asp, Aspius aspius (L.), and nase, Chondrostoma nasus (L.). Arch. Pol. Fish. Vol. 18: 13-23
 6. Targońska, K., Kucharczyk, D., Kujawa, R., Mamcarz, A., Żarski, D. 2010. Controlled reproduction of asp, Aspius aspius (L.) using luteinizing hormone releasing hormone (LHRH) analogues with dopamine inhibitors. Aquaculture. 306: 407-410 DOI: 10.1016/j. Aquaculture.2010.05.027
 7. Kujawa R., Kucharczyk D., Mamcarz A., 2010. The effect of tannin concentration and egg unsticking time on the hatching success of tench Tinca tinca (L.) larvae. Reviews in Fish Biology and Fisheries. Vol 20 Issue 3, pp 339-343.
 8. Maciak S., Janko K., Kotusz J., Choleva L., Boroń A., Juchno D., Kujawa R., Kozłowski J., Konarzewski M. 2011. Standard metabolic Rate (SMR) is inversely related to erythrocyte and genome size in allopolyploid fish of Cobitis taenia hybrid complex. Functional Ecology doi: 10.1111/.1365-2435 British Ecological Society
 9. Pol P., Kujawa R. 2011 Rearing of black molly Poecilia hybrids (Valenciennes, 1846) in water of different salinity. Pol. J. Natur. Sc., Vol 26(4): 333-344
 10. Kujawa R., Kucharczyk D., Mamcarz A., Furgała-Selezniow G., Glińska-Lewczuk K. 2013. Possibility of artificial reproduction of sichel Pelecus cultratus (L.) under controlled conditions., Wulfenia Journal 20,11:82-91
 11. Juchno D., Boroń A., Kujawa R., Szlachciak J., Szacherski Sz., Spóz A., Grabowska A. 2013 Comparison of egg and offspring size of karyologically identified spined loach Cobitis taenia L. and hybrid triploid Cobitis females (Pisces, Cobitidae). Archives of Polish Fisheries 21(4): Arch. Pol. Fish. (2013) 21: 293-299 DOI 10.2478/aopf-2013-0030
 12. Grabowska M., Glińska – Lewczuk K.,, Obolewski K., Burandt P.,Kobusa Sz., Dunalska J., Kujawa R., Goździejewska A., Skrzypczak A. 2013 Effect of hydrological and hydrochemical factors on the qualitative and quantitative structure of phytoplankton communities in selected floodplain lakes in the Middle Basin of the Biebrza River, NE Poland. Polish Journal  of Environmental Studies
 13. Glińska-Lewczuk K., Obolewski K., Burandt P., Kujawa R. 2013 Assessing the potential of floodplain lakes in mitigation of inorganic nitrogen input from reclaimed agricultural areas Agriculture, Ecosystems and EnvironmentGrabowska M., Glińska-Lewczuk K.,Obolewski K., Burandt P., Kobus Sz., Dunalska J. Kujawa R., Goździejewska A., Skrzypczak A., 2014 Efects of hydrological and physicochemical factors on phytoplankton communities in floodplain lakes. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 23, No. 3: 713-725
 14. Obolewski K., Glińska-Lewczuk K., Jarząb N., Burandt P. Kobus Sz., Kujawa R., Okruszko T., Grabowska M., Lew S., Goździejewska A., Skrzypczak A., 2014 Benthic invertebrates in floodplain lakes of a polish river: structure and biodiversity analyses in relation to hydrological conditions. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 23 5: 1679-1689
 15. Juchno D., Jabłońska O., Boroń A., Kujawa R., Leska A., Grabowska A., Nynca A., Świgońska S., Król M., Spóz A., Laskowska N., Lao M., 2014 Ploidy-dependent survival of progeny arising from crosses between natural allotriploid obitis females and diploid C. taenia males (Pisces, Cobitidae). Genetica 142: 351-359
 16. Król R., Targońska K.,Nowosad J., Kujawa R., Kupren K., Mamcarz A., Łuczyńska J., Kaszubowski R., T.K. Czarkowski, Furgała-Selezniow G., Kucharczyk D. 2014 Effect of environmental conditions and feeding on the effectiveness of ide Leuciscus idus (L.) reproduction. Wulfenia Journal Vol 21, 2: 125-135
 17. Kucharczyk D., Targońska K., Kujawa R., Król R. 2014 Effect of different feed on the growth, survival and development of the digestive tract in asp (Aspius aspius), ide (Leuciscus idus) and common nase (Chondrostoma nasus) larvae - preliminary results. Pensee Journal  IF 0.063: 15pkt