STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Plany zajęć - Gospodarowanie zasobami wodnymi

Studia stacjonarne I stopnia
rok Icykl kształcenia 2019/2020plan zajęćprogram studiówsylabusy przedmiotów
rok IIcykl kształcenia 2018/2019plan zajęćprogram studiówsylabusy przedmiotów
rok IIIcykl kształcenia 2017/2018plan zajęćprogram studiówsylabusy przedmiotów
rok IVcykl kształcenia 2016/2017plan zajęćprogram studiówsylabusy przedmiotów