STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Aktualności

Szanowni Państwo!

Wydział Bioinżynierii Zwierząt i Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, reprezentujących dyscyplinę zootechnika i rybactwo współuczestnicy w realizacji projektu:

INNOWACYJNA ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI DLA ZDROWIA SPOŁECZEŃSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie''

finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości'' w latach 2019-2020.

Uprzejmie zapraszam kadrę naukowo-dydaktyczną, naukową i naukowo- techniczną do realizacji prac badawczych w ramach w/w projektu. Szczegółowe informacje z tego zakresu zawarte są w załączonych Regulaminach, uprzejmie proszę o zapoznanie się z nimi i zapraszam do składania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie realizacji:

  • prac badawczych
  • działalności publikacyjnej
  • międzynarodowej współpracy naukowej
  • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Kierownik RID
w dyscyplinie zootechnika i rybactwo
prof. dr hab. Wiesław Sobotka

Z-ca Kierownika RID
w dyscyplinie zootechnika i rybactwo
Dr hab. Piotr Hliwa, prof. UWM
Tel. 513 108 308
Email: phliwa@uwm.edu.pl 

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu 010/RID/2018/19,
kwota finansowania 12.000.000 złotych.