STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Zootechnika i rybactwo

Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Polskie Towarzystwo Rybackie serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach pt. Podstawy produkcji „własnych” pasz ekstrudowanych dla ryb.
Więcej informacji oraz fomularz zgłoszenia uczestnictwa

 

Adres Biura Projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (RID)

w dyscyplinie zootechnika i rybactwo

Dziekanat Wydział Bioinżynierii Zwierząt

ul. Oczapowskiego 5; 10-719 Olsztyn

Przyjmowanie dokumentów: 
wtorek – czwartek : 12-15; pokój 138 lub 134 

tel. 89 523 34 05;  089 523 36 24

 

Kierownik RID

w dyscyplinie zootechnika i rybactwo

Prof. dr hab. Wiesław Sobotka

Tel. 502 088 199

Email: wieslaw.sobotka@uwm.edu.pl

 

Z-ca Kierownika RID

w dyscyplinie zootechnika i rybactwo 

Dr hab. Piotr Hliwa, prof. UWM

Tel. 513 108 308

Email: phliwa@uwm.edu.pl

 

Więcej informacji o projekcie