STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Archiwalne programy studiów i sylabusy - Inżynieria środowiska

                      Studia stacjonarne I stopnia
                     Inżynieria komunalna
cykl kształcenia 2012/2013program studiówsylabusy przedmiotów
cykl kształcenia 2013/2014program studiówsylabusy przemiotów
 cykl kształcenia 2014/2015program studiówsylabusy przemiotów
 cykl kształcenia 2015/2016 program studiów sylabusy przemiotów
 cykl kształcenia 2016/2017 program studiów sylabusy przemiotów
 cykl kształcenia 2017/2018program studiów sylabusy przemiotów
 cykl kształcenia 2018/2019 program studiów sylabusy przemiotów
 cykl kształcenia 2019/2020program studiówsylabusy przedmiotów
                             Studia stacjonarne II stopnia
                           Inżynieria gospodarowania wodą
cykl kształcenia 2012/2013program studiówsylabusy przedmiotów
cykl kształcenia 2013/2014program studiówsylabusy przedmiotów
cykl kształcenia 2014/2015program studiówsylabusy przedmiotów
cykl kształcenia 2015/2016program studiówsylabusy przedmiotów
                         Zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków i gospodarowanie odpadami
cykl kształcenia 2012/2013program studiówsylabusy przedmiotów
cykl kształcenia 2013/2014program studiówsylabusy przedmiotów
cykl kształcenia 2014/2015program studiówsylabusy przedmiotów
cykl kształcenia 2015/2016program studiówsylabusy przedmiotów
                  Inżynieria sanitarna i wodna
cykl kształcenia 2016/2017 program studiówsylabusy przedmiotów
 cykl kształcenia 2017/2018 program studiów sylabusy przedmiotów
cykl kształcenia 2018/2019 program studiówsylabusy przedmiotów
cykl kształcenia 2019/2020program studiówsylabusy przedmiotów
                       Environmental biotechnology
cykl kształceniaprogram studiówsylabusy przedmiotów
                      Process engineering and environmental protection
cykl kształcenia 2018/2019program studiówsylabusy przedmiotów
                 Biotechnology
cykl kształcenia 2018-2019program studiówsylabusy przedmiotów
                     Studia Niestacjonarne II stopnia
                    Inżynieria sanitarna i wodna
cykl kształcenia 2016/2017program studiówsylabusy przedmiotów
cykl kształcenia 2017/2018 program studiówsylabusy przedmiotów
 cykl kształcenia 2018/2019 program studiów sylabusy przedmiotów
cykl kształcenia 2019/2020program studiówsylabusy przedmiotów