Environmental Biotechnology

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
WYDZIAŁ NAUK O ŚRODOWISKU
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie zaprasza absolwentów studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - inżynierskich kierunków: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej i procesowej, biotechnologii, budownictwa - do podjęcia stacjonarnych 3-semestralnych studiów drugiego stopnia - magisterskich z zakresu biotechnologii środowiskowej (Environmental Biotechnology).

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w języku angielskim.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent będzie posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną w zakresie biotechnologii. Będzie potrafił wykorzystać metody i techniki biotechnologiczne do rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem ze środowiska przyrodniczego. W przypadku dewastacji środowiska podejmie działania zmierzające do przywrócenia równowagi środowiskowej. Absolwent będzie przygotowany do pracy naukowej oraz w przedsiębiorstwach wykorzystujących innowacyjne rozwiązania biotechnologii środowiskowej. Będzie rozumiał celowość ustawicznego kształcenia, rozwoju zawodowego, współpracy międzynarodowej oraz będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Uprawnienia zawodowe

Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych, korporacjach międzynarodowych zajmujących się technologiami i biotechnologiami w przemyśle i instytucjach związanych z inżynierią środowiska, będą studiować na studiach III stopnia.

Limit miejsc: 12 osób

Zasady kwalifikacji

Ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - inżynierskich kierunków: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej i procesowej, biotechnologii, budownictwa - bez wyrównania do pełnej oceny. Wymagana znajomość języka angielskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 89 523 41 85, +48 89 523 41 94
e-mail: magdalena.zielinska@uwm.edu.pl, agnieszka.cydzik@uwm.edu.pl