Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology

WYKORZYSTAJ SZANSĘ - WSPÓLNY PROGRAM KSZTAŁCENIA
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE I UNIWERSYTETU NAUK STOSOWANYCH W OFFENBURGU

Wydział Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie wspólnie z Wydziałem Mechaniki i Inżynierii Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu zaprasza absolwentów studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - inżynierskich kierunków: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej i procesowej, biotechnologii - do podjęcia stacjonarnych 3-semestralnych studiów drugiego stopnia - magisterskich z zakresu: inżynierii procesowej, biotechnologii i ochrony środowiska (Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology).

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w języku angielskim.

Kształcenie rozpoczyna się w semestrze letnim każdego roku akademickiego w Olsztynie. Po zaliczonym semestrze studenci kontynuują naukę na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Offenburgu. Trzeci semestr studiów (dyplomowy) może być realizowany na UWM w Olsztynie lub na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Offenburgu. Absolwenci uzyskają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia - magisterskich UWM w Olsztynie na kierunku ochrona środowiska oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu na kierunku inżynieria procesowa w zakresie wspólnie realizowanej specjalności Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent II stopnia kształcenia na kierunku ochrona środowiska (UWM w Olsztynie) oraz kierunku inżynieria procesowa (Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu) specjalności Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology ma poszerzoną wiedzę z biologii molekularnej, chemii, mechaniki, inżynierii procesowej, biotechnologii i technologii stosowanych w ochronie środowiska.

Absolwenci specjalności znają nowoczesne technologie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, zagospodarowania i utylizacji odpadów, remediacji gruntów oraz wykorzystują metody biologii molekularnej do monitorowania różnorodności mikroorganizmów w środowisku naturalnym i technicznym.

Rozległa i dogłębna wiedza teoretyczna i praktyczna, sprawność w docieraniu do zasobów wiedzy, znajomość nowoczesnych technologii i metod badawczych oraz umiejętność stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi, praca w zespole międzynarodowym, umiejętność sprostania wyzwaniom konkurencji są najważniejszymi atutami absolwentów studiów II stopnia specjalności Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology.

Uprawnienia zawodowe

Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych, korporacjach międzynarodowych zajmujących się technologiami i biotechnologiami w przemyśle i instytucjach związanych z ochroną środowiska, studiują na III stopniu.

Limit miejsc: 12 osób (studenci z Polski)

Zasady kwalifikacji

Ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - inżynierskich kierunków: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej i procesowej, biotechnologii - bez wyrównania do pełnej oceny. Wymagana znajomość języka angielskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 89 523 41 18, +48 89 523 40 31

e-mail: irka@uwm.edu.pl, bernat@uwm.edu.pl