Oferta kształcenia

Studia stacjonarne i niestacjonarne - rok akademicki 2018/2019

KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Studia pierwszego stopnia - inżynierskie

7 sem.

inżynieria komunalna

Studia drugiego stopnia - magisterskie

3 sem.

inżynieria sanitarna i wodna

biotechnologia środowiskowa
(oferta w języku angielskim)

Studia drugiego stopnia - magisterskie (niestacjonarne)

4 sem.

Inżynieria sanitarna i wodna - od października 2016

KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia drugiego stopnia - magisterskie

3 sem.

inżynieria i waloryzacja ekologiczna

KIERUNEK GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI

Studia pierwszego stopnia - inżynierskie

7 sem.

bez specjalności

KIERUNEK RYBACTWO

Studia pierwszego stopnia - inżynierskie

7 sem.

rybactwo

Studia drugiego stopnia - magisterskie

 

3 sem.

 

akwakultura i akwarystyka

akwakultura i rybactwo

(oferta w języku angielskim)

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Studia pierwszego stopnia - licencjackie

6 sem.

turystyka i rekreacja

Studia drugiego stopnia - magisterskie

4 sem.

turystyka i rekreacja