STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Kierunki i specjalności od roku akademickiego 2013/2014

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 • Studia I stopnia, stacjonarne
  - specjalność: inżynieria komunalna
 • Studia II stopnia, stacjonarne
  - specjalność: zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków i gospodarowanie odpadami
  - specjalność: inżynieria gospodarowania wodą

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Studia I stopnia, stacjonarne
 • Studia II stopnia, stacjonarne
  - specjalność: ochrona zasobów naturalnych / luty 2014 - systemy waloryzacji środowiska
  - specjalność: inżynieria ekologiczna
  - specjalność: biotechnologia w ochronie środowiska
  - specjalność: biotechnology in environmental protecion / luty 2014 - process engineering and environmental protection and biotechnology
 • Studia II stopnia, niestacjonarne
  - specjalność: inżynieria ekologiczna

RYBACTWO

 • Studia I stopnia, stacjonarne
 • Studia II stopnia, stacjonarne
  - specjalność: rybactwo śródlądowe
  - specjalność: akwakultura i akwarystyka

TURYSTYKA I REKREACJA

 • Studia I stopnia licencjackie, stacjonarne

INŻYNIERIA AKWAKULTURY (rekrutacja - czerwiec 2014)

 • Studia I stopnia inzynierskie, stacjonarne