STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Kierunki i specjalności - rok akademicki 2018/2019

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI

 • Studia I stopnia, stacjonarne inżynierskie

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 • Studia I stopnia inżynierskie stacjonarne
  - specjalność: inżynieria komunalna
 • Studia II stopnia stacjonarne
  - specjalność: inżynieria sanitarna i wodna
  - specjalność: inżynieria ekologiczna
  - specialty: environmental biotechnology
  - specialty: process engineering and environmental protection and biotechnology
  - specialty: biotechnology
 • Studia II stopnia niestacjonarne
  - specjalność: inżynieria sanitarna i wodna

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Studia II stopnia stacjonarne
  - specjalność: inżynieria i waloryzacja ekologiczna

RYBACTWO

 • Studia I stopnia, stacjonarne inżynierskie
 • Studia II stopnia, stacjonarne
  - specjalność: akwakultura i akwarystyka
  - specialty: aquaculture and fisheries

TURYSTYKA I REKREACJA

 • Studia I stopnia, stacjonarne licencjackie
 • Studia II stopnia, stacjonarne