STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Kierunki i specjalności - rok akademicki 2015/2016

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 • Studia I stopnia, stacjonarne
  - specjalność: inżynieria komunalna
 • Studia II stopnia, stacjonarne
  - specjalność: zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków i gospodarowanie odpadami
  - specjalność: inżynieria gospodarowania wodą
  - specjalność: environmental biotechnology (rekrutacja – luty 2016)

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Studia I stopnia, stacjonarne (nie uruchomiono)
 • Studia II stopnia, stacjonarne
  - specjalność: systemy waloryzacji środowiska
  - specjalność: inżynieria ekologiczna
  - specjalność: biotechnologia w ochronie środowiska
  - specjalność: process engineering and environmental protection and biotechnology

RYBACTWO

 • Studia I stopnia, stacjonarne
 • Studia II stopnia, stacjonarne
  - specjalność: akwakultura i akwarystyka

INŻYNIERIA AKWAKULTURY

 • Studia I stopnia inżynierskie, stacjonarne (nie uruchomiono)

TURYSTYKA I REKREACJA

 • Studia I stopnia licencjackie, stacjonarne
 • Studia II stopnia, stacjonarne