STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Pomoc materialna - Studia doktoranckie

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019
Termin składania dokumentów w dziekanacie - 10 września 2018 r.

Stypendium doktoranckie

Stypendium projakościowe

Pomoc materialna

Terminy składania wniosków:
Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2016/2017 - do 5 października 2016 r.
Wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na rok akademicki 2016/2017 - do 5 października 2016 r.
Wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017 - do 20 października 2016 r.
Wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów - do 20 października 2016 r.

Wnioski składamy u Kierownika Dziekanatu (pokój 326A) codziennie w godz. 10.00-13.00

Dokumenty prawne: