STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Plany studiów - studia doktoranckie

Plan studiów doktoranckich

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Studia stacjonarne III stopnia

rok I

cykl kształcenia 2016/2017

plan zajęć

program studiów

sylabusy przedmiotów

rok II

   cykl kształcenia

plan zajęć

program studiów

sylabusy przedmiotów

rok III

   cykl kształcenia

plan zajęć

program studiów

sylabusy przedmiotów

rok IV

   cykl kształcenia

plan zajęć

program studiów

sylabusy przedmiotów

RYBACTWO

Studia stacjonarne III stopnia

rok I

cykl kształcenia 2016/2017

plan zajęć

program studiów

sylabusy przedmiotów

rok II

cykl kształcenia 2015/2016

plan zajęć

program studiów

sylabusy przedmiotów

rok III

cykl kształcenia 2014/2015

plan zajęć

program studiów

sylabusy przedmiotów

rok IV

cykl kształcenia 2013/2014

plan zajęć

program studiów

sylabusy przedmiotów

Harmonogramy zajęć z przedmiotów ogólnouczelnianych:

  • rok I
  • rok II
  • rok III