STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Gospodarowanie zasobami wodnymi

KIERUNEK GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI
studia stacjonarne
Studia pierwszego stopnia inżynierskie7 sem.bez specjalności

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarowanie zasobami wodnymi trwają 3,5 roku (7 semestrów). Liczba godzin zajęć wynosi 2427, a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) 210. Studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarowanie zasobami wodnymi kończą się pracą inżynierską i egzaminem inżynierskim.

Absolwenci 3,5 - letnich stacjonarnych studiów I stopnia uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

 

Dowiedz się więcej