Inżynieria środowiska

 

Studia stacjonarne I stopnia
Inżynieria komunalna
rok I cykl kształcenia 2015/2016 plan zajęć program studiów sylabusy przedmiotów
rok II cykl kształcenia 2014/2015 plan zajęć program studiów sylabusy przedmiotów
rok III cykl kształcenia 2013/2014 plan zajęć program studiów sylabusy przedmiotów
rok IV cykl kształcenia 2012/2013 plan zajęć program studiów sylabusy przedmiotów

 

Studia stacjonarne II stopnia
Inżynieria gospodarowania wodą
rok I cykl kształcenia 2015/2016 plan zajęć program studiów sylabusy przedmiotów
rok II cykl kształcenia 2014/2015 plan zajęć program studiów sylabusy przedmiotów
Zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków i gospodarowanie odpadami
rok I cykl kształcenia 2015/2016 plan zajęć program studiów sylabusy przedmiotów
rok II cykl kształcenia 2014/2015 plan zajęć program studiów sylabusy przedmiotów