IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HYDROMIKROBIOLOGICZNA HYDROMICRO2017; DROBNOUSTROJE - OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA 17-19 WRZEŚNIA 2017, OLSZTYN

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Dr hab Zofia Filipkowska, prof UWM