Konferencje

komunikaty, doniesienia naukowe

2015- 2016

 • Filipkowska Z., Augustyniak R. 2016. Stan Bakteriologiczny wybranych jezior okolic olsztyna poddanych antropopresji  XXVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW. Mikrobiologia - nowe rozwiązania , nowe możliwości. 25-27 września 2016 r. Bydgoszcz P-151.
 • Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E., Gołaś I. 2015. Sanitarno-bakteriologiczne aspekty ścieków oczyszczanych w różnych układach technologicznych. Hydromicro . VIII Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna „Mikroorganizmy - człowiek – środowisko” 14-16 września 2015, Gliwice, s. 16.

 • Harnisz M., 2015. Rozprzestrzenianie się bakteryjnej lekooporności w wodach płynących. VII Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna „Mikroorganizmy - człowiek – środowisko  14-16 września 2015, Gliwice, s. 20
 • Korzeniewska E., Harnisz M., Osińska A. Wpływ technologii oczyszczania ścieków na występowanie bakterii antybiotykoopornych i genów lekooporności w ściekach odpływających. Hydromicro 2015. VIII Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna „Mikroorganizmy - człowiek – środowisko” 14-16 września 2015, Gliwice, s. 27-28.

 • Osińska A., Korzeniewska E., Harnisz M., Niestępski S. 2015. Determinanty oporności na fluorochinolony u Escherichia coli wyizolowanej ze ścieków oczyszczonych i wód powierzchniowych. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa V Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią”. Pogorzelica 16-18.09.2015

 • Niestępski S., Harnisz M., Korzeniewska E., Osińska A. 2015. Występowanie integronów oraz genów oporności na sulfonamidy w ściekach oczyszczonych. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa V Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią”, Pogorzelica 16-18.09.2015

2014
 • Koc J., Glińska-Lewczuk K., Gotkowska-Płachta A., Gołaś I., Harnisz M.,. Dunalska J, Rochwerger A., Szymczyk S. Impact of urbanization on water quality and the fecal coliforms bacteria  along a lowland river. Urban Environmental Pollution 12 - 15 June 2014, Toronto, Canada,  2014
 • Gołaś I.,  Harnisz M.D., Gotkowska-Płachta A., Teodorowicz M., Zakrzewska J. Wody poprodukcyjne z hodowli pstrągowych jako źródło bakterii lekoopornych w rzece Drwęcy. Inżynieria Akwakultury, ISBN: 978-83-63503-47-5, s. 45, Olsztyn 2-4.12.2014

2013

 • Harnisz M., Gołaś I., Korzeniewska E.,  Filipkowska Z.,  Pietruk M. Negligible Impact of Fish Farm on Bacterial  Community Structure in River Waters.  Aquaculture conference: To the Next 40 Years of Sustainable Global Aquaculture. 3rd -7th November 2013, Palacio de Congresos de Canarias, Las Palmas, Gran Canaria, 2013

 • Gotkowska-Płachta A. Badania zagrożeń mikrobiologicznych w miejskich pływalniach. Konferencja „Ochrona hal basenowych przed degradacją wilgotnościową-nowoczesna diagnostyka”. UWM, Wydz. Nauk Technicznych. Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli. Polska Izba inżynierów budownictwa . Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Olsztyn, 13. 06. 1013

 • Korzeniewska E., Krzywosz T., Harnisz M., Stawecki K., Gotkowska-Płachta A. Hydromicro Great cormorant (Phalacroccorax carbo sinensis) as a source of antibiotic resistant bacteria and nutrients in the surface water. 2013. VII Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobioloiczna Mikroorganizmy-Człowiek-Środowisko. Wrocław, s. 34, 6-8 luty 2013

 • Filipkowska Z., Brzozowska R., Korzeniewska E. The occurrence of sulphate-reducing bacteria in antropogenically modified lakes. Hydromicro 2013. VII Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobioloiczna Mikroorganizmy-Człowiek-Środowisko, 27-28. Wrocław, 6-8 luty 2013

2012

 • Gołaś I. Intensywna gospodarka rybacka a zanieczyszczenia mikrobiologiczne wód powierzchniowych. Debata nt. stanu środowiska naturalnego Mazur. r. Wierzba k/Rucianego Nida, 24-25 września 2012
 • Harnisz M., Gołaś I., Korzeniewska E., Gotkowska-Płachta A., Pietruk M. Związek pomiędzy zawartością tetracyklin a występowaniem oporności na te leki XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic” 5-8 września 2012 Lublin, materiały konferencyjne,  P-IV-135,  2012

 • Pietruk M., Gotkowska–Płachta A., Korzeniewska E. Grzyby strzępkowe w powietrzu klimatyowanych i nieklimatyzowanych pomieszczeń użyteczności publicznej. XXVII ZJAZ Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic” Lublin, 5-8 września 2012

 • Korzeniewska E., Harnisz M., Gotkowska-Płachta A. Ścieki szpitalne jako źródło bakterii Enterobacteriaceae wytwarzających beta-laktamazy. XXVII ZJAZD Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic” Lublin, 5-8 września 2012

 • Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E., Harnisz M., Pietruk M. Występowanie wankomycynoopornych enterokokow w ściekach szpitalnych i komunalnych. XXVII. Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic” Lublin, 5-8 września  2012

 • Filipkowska Z., Korzeniewska E., Dębowski M., Zielinski M., Kwiatkowski R., Szymczyk S., Kłos A. 2012.Występowanie beztlenowych bakterii psychrofilnych w wodach gruntowych. XXVII ZJAZD Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic”, Lublin, P-IV-137. 5-8 września 2012

 • Brzozowska R., G. Wiśniewski, J. Dunalska, Z. Filipkowska 2012. Phosphorus fractions in the bottom sediment of an urban lake (Sukiel Lake, Poland) and its usability for predicting of the internal loading phenomenon in lake., Mat. of I International Congress of Environmental Sciences and Technology, Mar del Plata p. 284, Argentina, 28.05 1.06.2012

 • Brzozowska R., J. Dunalska, Z. Filipkowska, G. Wiśniewski, D. Szymański, 2012. Wstępna jakościowa i ilościowa charakterystyka fosforu w interfazie woda-osady denne profundalu pięciu jezior miejskich (Pojezierze Mazurskie), Polska, Mat. XXII Zjazdu Hydrobiologów Polskich, s. 50, Kraków, 19-22 września 2012

2011

 • Gotkowska-Płachta A., Rodziewicz W., Pietruk M., Drzewicki A., Ocena jakości wód (polskiejpółnocno-wschodniej części) zalewu Wiślanego na podstawie wskaźników bakteriologicznych.  45 Ogólnopolska Konferencja Naukowa. „Mikroorganizmy Środowisk Naturalnych i Zanieczyszczonych. Olsztyn 12-15.09.2011

 • Drzewicki A., Gotkowska-Płachta A., Wskaźniki mikrobiologiczne wód Zalewu Wiślanego. Konferencja naukowa i szkolenie „Zalew w obliczu zmian” koordynator UWM w Olsztynie. Partnerzy Norsk Institutt for Vannforskining w Oslo/Bergen, Państwowa wyższa szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląg, 2011

 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A. Municipal sewage as a source of antibiotic-resistant Enterobacteriaceae bacteria in the air in the WWTPs area. Environmental Health, Resetting our Priorities, 6-9 February 2011, Salvador, Brazil, P173.2011

 • Filipkowska Z., Zieliński M., Korzeniewska E., Dębowski M., Kwiatkowski R. The ability to produce biogas by psychrophilic anaerobic bacteria of groundwater. The 4th Congress of European Microbiologists FEMS, Geneva, Switzerland, 26-30 June, 2011

 • Filipkowska Z., Korzeniewska E., Kwiatkowski R., Pietruk M., Szymczyk S. Występowanie bakterii beztlenowych w wodach gruntowych. 45 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: ”Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych” 29-30,  UWM w Olsztynie, 12-15 września 2011

2010

 • Harnisz M., Gołaś I. Tetracykline resistant bacteria in the Wastewater Treatment Plant in Olsztyn. 6th Hydromicrobiological Conference “Microorganisms from ecology to technology”. Gdańsk-Gdynia, materiały konferencyjnes. 25-26. June 6-10, 2010
 • Gołaś I., Harnisz M., Rodziewicz W., Teodorowicz M., Kremopeć J. Quantitative and qualitative differentiation of nitrogen cycling bacteria in bottom sediments of the River Drwęca. 6th Hydromicrobiological Conference “Microorganisms from ecology to technology”, materiały konferencyjne s. 21-22, Gdańsk-Gdynia, 6-10 June 2010

 • Korzeniewska E., Gotkowska-Płachta A. Survival of Escherichia coli in filtered and unfiltered lake water in the presence of other microorganisms. 6th Hydromicrobiological Conference „Microorganisms in the environment from ecology to technology”,Technologia Wody, 32-33.Gdańsk-Gdynia 6-10 czerwca 2010

 • Gotkowska–Płachta A., Drzewicki A., Rodziewicz W. Bacterioplancton in Vistula Lagoon water. 6th Hydromicrobiological Conference „Microorganisms in the environment from ecology to technology”,. Technologia Wody, 22, Gdańsk-Gdynia 6-10 czerwca 2010Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E. Survival of Enterococcus faecalis in the lake water in presence of allo- and autochthonous microorganisms. 6th Hydromicrobiological Conference „Microorganisms in the environment from ecology to technology” Technologia Wody, 22-23. Gdańsk-Gdynia 6-10 czerwca 2010

 • Gotkowska–Płachta A., Rodziewicz W.,Drzewicki A. Microbiological quality indicators of the Vistula Lagoon water. 6th Hydromicrobiological Conference „Microorganisms in the environment from ecology to technology”, Technologia Wody, 23, Gdańsk-Gdynia 6-10 czerwca 2010

 • Korzeniewska E., Filipkowska Z.,Dębowski M., Zieliński M. Influence of bottom sediment samples’ treatment and fixation on bacteria quantity in fluorescence in situ hybridization (FISH) metod. 6th Hydromicrobiological Conference “Microorganisms in the environment from ecology to technology”, Gdańsk-Gdynia 6-10 czerwiec 2010. Technologia Wody, – ISBN – 978-83-60956-21-2, p. 32, 2010

 • Niewolak S., Filipkowska Z., Gotkowska- Płachta A., Radziej M. The qualitive structure of some heterotrophic hydrocarbons degrading microorganisms in water of eutrophic Lake. 2010. 6th Hydromicrobiological Conference “Microorganisms in the environment from ecology to technology”, Gdańsk-Gdynia 6-10 czerwiec 2010

2009

 • Gołaś I., Harnisz M., Korzekwa K., Zmysłowska I., Rodziewicz W., Teodorowicz M., Sosnowska E., Presence of potentially pathogenic bacteria among mesophilic heterotrophic microorganisms in Drwęca River (Poland). FEMS 2009, 3rd Congress of European Microbiologists, Gothenburg, Sweden, 28.06.2009-02.07.2009, materiały konferencyjne s. 149, 2009
 • Harnisz M., Gołaś I., Korzekwa K., Zmysłowska I., Rodziewicz W. Antimicrobial multiresistance of oxytetracycline-resistant bacteria from polish fish farms. FEMS 2009, 3rd Congress of European Microbiologists, Gothenburg, Sweden, 28.06.2009-02.07.2009, materiały konferencyjne, s.134, 2009

2008

 • Harnisz M., Gołaś I., Zmysłowska I. Wielolekooporność bakterii oksytetracyklinoopornych wyizolowanych z wody i ryb. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. „Drobnoustroje – wyzwania i nadzieje”. Materiały Naukowe. Szczecin, 4 – 7 września 2008 r. Polskie Towarzystwo Mikrobiologów. XII.14.P, s. 179, 2008.
 • Gołaś I., Harnisz M., Zmysłowska I., Korzekwa K., Skowrońska A., Chodkowska E. Bakterie biorące udział w przemianach związków fosforu w wodach rzeki Drwęcy. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. „Drobnoustroje – wyzwania i nadzieje”. Materiały Naukowe. Szczecin, 4 – 7 września 2008 r. Polskie Towarzystwo Mikrobiologów. XII.14.P, s. 179, 2008
 • Gotkowska-Płachta A.,Filipkowska Z., Korzeniewska E., Janczukowicz W., Czaplicki Ł. Zanieczyszczenie bakteriologiczne powietrza atmosferycznego na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych z reaktorem biologicznym typu SBR. XXVI zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje”, materiały naukowe, 175. Szczecin 4-7 września 2008
 • Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E., Pietruk M. Występowanie grzybów pleśniowych oraz drożdży i grzybów drożdżoidalnych w powietrzu atmosferycznym na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych z reaktorem biologicznym typu SBR. XXVI zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje”, materiały naukowe, 176. Szczecin 4-7 września 2008
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Janczukowicz W., Czułowska M. Bakteriologiczne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na terenie i w otoczeniu miejskiej oczyszczalni ścieków z systemem obudowanego bioreaktora typu „BIO-PAK”. XXVI zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje”, materiały naukowe, 176. Szczecin 4-7 września 2008
 • Gotkowska-Płachta A., Filipkowska Z., Korzeniewska E., Janczukowicz W., Czaplicki Ł. Zanieczyszczenie bakteriologiczne powietrza atmosferycznego na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych z reaktorem biologicznym typu SBR, XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, „Drobnoustroje – wyzwania i nadzieje”, Szczecin, 4-7 września, 175, 2008   

2007

 • Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E., Pawlukiewicz A. Grzyby drożdżoidalne i pleśniowe w powietrzu atmosferycznym na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych oraz z przemysłu mięsnego. 41. Sympozjum mikrobiologiczne. (W Nowoczesne metody badania mikroorganizmów gleby i innych środowisk, red. Ciesielska A., Pokojska-Burdziej A., UMK Toruń: 54-55). Toruń-Ciechocinek, 9-13 września 2007
 • Filipkowska Z., Korzeniewska E, Gotkowska-Plachta A., Pawlukiewicz A. Grzyby drożdżoidalne i pleśniowe w powietrzu atmosferycznym na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych oraz z przemysłu, mleczarskiego. 41. Sympozjum mikrobiologiczne. (W Nowoczesne metody badania mikroorganizmów gleby i innych środowisk, red. Ciesielska A., Pokojska-Burdziej A., UMK Toruń: 56-57).Toruń-Ciechocinek, 9-13 września 2007
 • Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E., Filipkowska Z., Oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych oraz z przemysłu mięsnego jako emitor bakterii z rodziny Enterobacteriaceae. 41. Sympozjum mikrobiologiczne. (W Nowoczesne metody badania mikroorganizmów gleby i innych środowisk, red. Ciesielska A., Pokojska-Burdziej A., UMK Toruń: 72).Toruń-Ciechocinek, 9-13 września 2007
 • Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E, Filipkowska Z., Występowanie bakterii z rodzaju Staphylococcus na terenie i w otoczeniu mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków. 41. Sympozjum mikrobiologiczne. (W Nowoczesne metody badania mikroorganizmów gleby i innych środowisk, red. Ciesielska A., Pokojska-Burdziej A., UMK Toruń: 73).Toruń-Ciechocinek, 9-13 września 2007
 • Korzeniewska E., Gotkowska-Płachta A., Filipkowska Z., Oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych oraz z przemysłu mleczarskiego jako emitor bakterii z rodziny Enterobacteriaceae. 41. Sympozjum mikrobiologiczne. (W Nowoczesne metody badania mikroorganizmów gleby i innych środowisk, red. Ciesielska A., Pokojska-Burdziej A., UMK Toruń: 90). Toruń-Ciechocinek, 9-13 września 2007
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A. Miejska oczyszczalnia ścieków jako emitor bakterii z rodziny Enterobacteriaceae do powietrza. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna. „Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja - toksyczność – przeciwdziałanie”: 12 Warszawa, 27-28 IX 2007
 • Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E., Pawlukiewicz A. Zanieczyszczenia mikologiczne powietrza na terenie i w otoczeniu miejskiej oczyszczalni ścieków z komorami osadu czynnego, napowietrzanymi aeratorami typu CELPOX. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna. „Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja - toksyczność – przeciwdziałanie”: 12-13, Warszawa, 27-28 IX 2007
 • Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E., Pawlukiewicz A. Grzyby drożdżoidalne i pleśniowe w powietrzu atmosferycznym na terenie i w otoczeniu miejskiej oczyszczalni ścieków. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna. „Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja - toksyczność – przeciwdziałanie”: 58, Warszawa, 27-28 IX 2007
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A. Miejska oczyszczalnia ścieków z komorami osadu czynnego, napowietrzanymi aeratorami typu CELPOX jako emitor bakterii z rodziny Enterobacteriaceae do powietrza. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna. „Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja - toksyczność – przeciwdziałanie”: 64, Warszawa, 27-28 IX 2007
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A, Janczukowicz W. Bakteriologiczne zanieczyszczenie powietrza na terenie i w otoczeniu hydrofitowej oczyszczalni ścieków. III konferencja naukowa „Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie” Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 49. 21-22. XI 2007
 • Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E., Grzyby drożdżoidalne i pleśniowe w powietrzu atmosferycznym na terenie i w otoczeniu hydrofitowej (z systemem stawów napowietrzanych i stabilizacyjnych) oczyszczalni ścieków. III konferencja naukowa „Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie” Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 50. 21-22.XI 2007
 • Gotkowska-Ptachta A., Filipkowska Z., Korzeniewska E., Janczukowicz W. Hydrofilowa oczyszczalnia ścieków jako źródło zanieczyszczeń bakteriologicznych powietrza atmosferycznego. III konferencja naukowa „Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 70-71.  21-22. XI 2007
 • Filipkowska Z., Korzeniewska E., Gotkowska-Płachta A., Grzyby drożdżoidalne i pleśniowe w powietrzu atmosferycznym na terenie i w otoczeniu hydrofitowej (z systemem filtrów gruntowo-roslinnych) oczyszczalni ścieków. III konferencja naukowa „Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie” Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach 131, 21-22.XI 2007
 • Gotkowska-Płachta A., Wybrane grupy bakterii cyklu azotowego w dopływach, strefie przybrzeżnej i odpływie jeziora Hańcza. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna. „Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja - toksyczność – przeciwdziałanie":28-29, Warszawa, 27-28 IX 2007

2006

 • Zmysłowska I., Korzekwa K., Gołaś I. Zastosowanie markerów DNA do oceny zróżnicowania genetycznego szczepów Aeromonas hydrophila. XX Zjazd Hydrobiologów Polskich. 5 – 8 września 2006 r. Toruń. Materiały Konferencyjne, s. 63, 2006
 • Gotkowska-Płachta A., Tlenowe bakterie heterotroficzne i przetrwalnikujące w wodzie jeziora Hańcza. IV Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna. „Integracja strukturalna i funkcjonalna mikrobiocenoz ekosystemów wodnych” Mikołajki, 21-24 maj 2006
 • Korzeniewska E., Brzozowska R., Czchowska K., Filipkowska Z., Niewolak S. Sezonowe zmiany liczebności niektórych grup fizjologicznych bakterii heterotroficznych w wodzie, glebie i roślinności śródleśnych obszarów bagiennych okolic Olsztyna. IV Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna ,,Integracja strukturalna i funkcjonalna mikrobiocenoz ekosystemów wodnych” Olsztyn Mikołajki: 23, 21-25.05.2006
 • Niewolak S., Filipkowska Z., Korzeniewska E., Dałoś I., Horodelska A., Kowalczyk M., Zega A. Badania bakteriologiczne wody, gleby i roślinności śródleśnych obszarów bagiennych okolic Olsztyna. Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna ,,Integracja strukturalna i funkcjonalna mikrobiocenoz  ekosystemów wodnych” Olsztyn-Mikołajki:30, 21-25.05.2006
 • Wiśniewska H., Niewolak S., Korzeniewska E., Filipkowska Z. 2006. Ekologiczne aspekty przemian azotu w wodzie Jeziora Długiego Wigierskiego  w warunkach bytowania kormorana czarnego (Phalocrocorax carbo). IV Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna ,,Integracja strukturalna i funkcjonalna mikrobiocenoz ekosystemów wodnych” Olsztyn-Mikołajki :46, 21-25.05.2006

2005

 • Zmysłowska I., Szarek J., Gołaś I.,Jackowska B. Resistance to antibiotics exhibited by Gram-negative rods isolated during the wintering period of carp (Cyprinus carpio L.) in post-cooling water. Proceedings of the 23rd Meeting of the European Society of Veterinary Pathology. Naples (Italy) (ISBN 88-7893-004-0), p.232, 2005
 • Gotkowska-Płachta A., Jackowska B., Korzeniewska E. Occurence of nitrogen fixing bacteria in Hańcza lake and its inflowing and outflowing water. VI International Scientific – Technical Conference, “Element cycling in the environment: bioaccumulation – toxicity – counteraction”, Institute of Environmental Protection, Warszawa 22-23 wrzesień, IOŚ, 49, 2005
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Żarnoch D., Tworus K. Survival of Escherichia coli and Aeromonas hydrophila in uncarbonated mineral water. INTERNATIONAL CONFERENCE Biological and Chemical Factors of Environmental Contamination. Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, 23-25 Abstracts: 31. Czerwiec  2005

2004

 • Lewandowska D., Gołaś I., Harnisz M., Terech-Majewska E., Górniak D., Teodorowicz M. Jakość mikrobiologiczna wód rzeki Drwęcy a intensywna gospodarka rybacka. Międzynarodowa Konferencja „Ochrona zdrowia ryb – aktualne problemy”. Olsztyn, 25 – 26 listopada 2004  
 • Harnisz M., Zmysłowska I., Gołaś I., Terech-Majewska E. Występowanie gram-ujemnych pałeczek w wodzie i rybach podczas intensywnego tuczu. Międzynarodowa Konferencja „Ochrona zdrowia ryb – aktualne problemy”. Olsztyn, 25 – 26 listopada 2004
 • Zmysłowska I., Gołaś I., Harnisz M., Guziur J. Bakteriologiczne zanieczyszczenie środowiska wodnego i ryb w intensywnym chowie stawowym. Międzynarodowa Konferencja „Ochrona zdrowia ryb – aktualne problemy”. Olsztyn, 25 – 26 listopada 2004
 • Harnisz M., Zmysłowska I., Gołaś I., Krause J. 2004. Bakteriologiczna jakość wód pochłodniczych podczas prowadzenia intensywnego chowu ryb. Międzynarodowa Konferencja „Ochrona zdrowia ryb – aktualne problemy”. Olsztyn, 25 – 26 listopada 2004
 • Niewolak S., Filipkowska Z., Korzeniewska E. Badania bakteriologiczne wód glebowo-gruntowych zlewni jeziora eutroficznego. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Hydromikrobiologicznej ,,Metody biologii molekularnej w badaniach hydromikrobiologicznych” Zielona Góra-Łagów 75,  20–23. 05. 2004
 • Niewolak S., Korzeniewska E., Filipkowska Z. Sezonowe zmiany liczebności bakterii cyklu azotowego w wodzie, glebie i roślinności śródleśnych obszarów bagiennych okolic Olsztyna. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Hydromikrobiologicznej ,,Metody biologii molekularnej w badaniach hydromikrobiologicznych,, Zielona Góra-Łagów 73, 20–23. 05. 2004
 • Niewolak S., Filipkowska Z., Korzeniewska E. Występowanie bakterii cyklu azotowego w wodzie jeziora eutroficznego (jeziora Bartąg) przeznaczonego dla wodociągów miasta Olsztyna. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Hydromikrobiologicznej ,,Metody biologii molekularnej w badaniach hydromikrobiologicznych,, Zielona Góra-Łagów 71,  20–23. 05. 2004   
 • Filipkowska Z., Pesta J., Korzeniewska E.,  Gotkowska-Plachta A. Sanitarno bakteriologiczne aspekty oczyszczania ścieków na filtrach gruntowo-roślinnych. XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. POST. MIKROB. 2004, 43, Supl. 1: 441, Bydgoszcz, 23-25 wrzesień, 2004

2003

 • Filipkowska Z. Sanitary and Bacteriological Aspects of Sewage Treatment. Wykład na międzynarodowej konferencji: Biological and Chemical Contamination of Food. Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Abstracts: 23,4 -6 Grudzień, 2003

2002

 • Niewolak S., Filipkowska Z., Gołaś I. Ocena stopnia zanieczyszczenia i stanu sanitarno-bakteriologicznego wód powierzchniowych i podziemnych na Pojezierzu Mazurskim w latach 1972-1998. Materiały 37 Sympozjum Mikrobiologicznego ,,Rola drobnoustrojów w kształtowaniu środowiska, Waplewo k. Olsztyna  20-21, 4-6. 09. 2002
 • Filipkowska Z., Pesta J.  Udział bakterii cyklu azotowego w redukcji ładunku zanieczyszczeń w ściekach oczyszczanych na filtrach gruntowo-roślinnych. Materiały 37 Sympozjum Mikrobiologicznego ,,Rola drobnoustrojów w kształtowaniu środowiska,, Waplwo k. Olsztyna  38-39.  4-6. 09. 2002
 • Kuczyńska A., Niewolak S., Wiśniewska H., Filipkowska Z. Drobnoustroje wybranych jezior dystroficznych Wigierskiego Parku Narodowego. Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Hydromikrobiologicznej ,,Mikroorganizmy w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych”. Toruń – Ciechocinek: 39-40, 20-22. 05. 2002
 • Wiśniewska H., Niewolak S., Filipkowska Z., Kuczyńska A. Stan sanitarno-bakteriologiczny Jeziora Długiego Wigierskiego (WPN) w 2001 roku. Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Hydromikrobiologicznej ,,Mikroorganizmy funkcjonowaniu ekosystemów wodnych”. Toruń – Ciechocinek: 87-88, 20-22. 05. 2002
 • Niewolak S., Filipkowska Z. Ocena sanitarno-bakteriologiczna wód jeziora politroficznego po 10- letniej przerwie jego rekultywacji metodą napowietrzania. Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Hydromikrobiologicznej ,,Mikroorganizmy w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych”. Toruń – Ciechocinek: 55-56, 20-22. 05. 2002
 • Niewolak S., Filipkowska Z. Bakteriologiczne wskaźniki zanieczyszczenia jeziora eutroficznego (jeziora Bartąg) przeznaczonego perspektywicznie dla wodociągów miasta Olsztyna. Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Hydromikrobiologicznej ,,Mikroorganizmy w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych”. Toruń-Ciechocinek: 53-54, 20-22. 05. 2002
 • Filipkowska Z., Siudak M. Występowanie bakterii cyklu azotowego w jeziorze politroficznego po 10 latach zaprzestania napowietrzania. Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Hydromikrobiologicznej ,,Mikroorganizmy w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych” Toruń – Ciechocinek: 19-20,  20-22. 05. 2002
 • Gołaś I., Lewandowska D., Zmysłowska I.  „Stan sanitarno-bakteriologiczny wody Jeziora Klebarskiego”. II ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna „Mikroorganizmy w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych”. Toruń-Ciechocinek, 20-22. 05. 2002

2000

 • Gołaś I. Bakteriologiczne zagrożenia wód podziemnych Zbiornika Omulewskiego. Konferencja Naukowa „Mikrobiologia na przełomie wieków”.  Olsztyn, 18. 12. 2000

1999

 • Gołaś I. „Mikrobiologiczne zanieczyszczenia wód podziemnych Zbiornika Omulewskiego na Pojezierzu Mazurskim. 1999. „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”. Konferencja Naukowo-Techniczna organizowana przez Politechnikę Częstochowską w Ustroniu,  8-10. 09. 1999