Kontakt

 

Katedra Mikrobiologii Środowiskowej

Wydział Nauk o Środowisku

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

10  - 720 Olsztyn

ul. Prawocheńskiego 1/

sekretariat pokój nr 8

tel./fax +48 (89) 523 45 32

e-malil wieslawa.rodziewicz@uwm.edu.pl